Vážené absolventky, vážení absolventi,

zveme Vás k připojení se ke Klubu absolventů psychologie na PedF UK v Praze.

Klub absolventů si klade za cíl sdružovat bývalé studentky a studenty psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, umožňovat vzájemnou výměnu zkušeností a vytvářet příležitosti k setkávání se.

Nabízíme Vám možnost být v kontaktu s katedrou i po ukončení Vašeho studia.

Chcete-li být informováni o akcích, které pro Vás připravujeme či o akcích, které probíhají na katedře, registrujte se zde.

První akcí tohoto klubu bude setkání absolventů, které proběhne u příležitosti 70. výročí Pedagogické fakulty.