Home » Internetové připojení Wi-Fi

Internetové připojení Wi-Fi

Účastníci konference mají možnost internetového připojení prostřednictvím bezdrátové sítě PedF UK. Provozní informace o bezdrátové síti jsou k dispozici na stránkách Střediska informačních technologií PedF UK  http://sit.pedf.cuni.cz/?page_id=7.

Registrovaný účastník konference může fakutní síť využívat jako host, přihlášením se zavazuje dodržovat pravidla používání počítačové sítě PedF UK. Uživatel smí používat síť jen v souladu s akademickým, vzdělávacím a výzkumným posláním sítě. Přísně je zakázáno zneužití sítě pro komerční, náboženskou nebo rasovou agitaci, případně pro jiné aktivity, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR a vnitřními předpisy fakulty. Kompletní práva a povinnosti uživatelů počítačové sítě PedF UK na stránce http://sit.pedf.cuni.cz/?page_id=835.

Jak se připojit

  • Zapněte počítač, zvolte vyhledávání bezdrátových sítí.
  • Připojte se k dostupné bezdrátové síti ‘pedf-public-x’ nebo ‘pedf-popis’.
  • Spusťte internetový prohlížeč a zadejte webovou adresu.
  • Budete přesměrováni na přihlašovací stránku https://web.pedf.cuni.cz/wifidog/index.php
  • Zde vyplňte své přihlašovací údaje.
    • Jméno: prijmeni   (Vaše příjmení bez diakritiky, malá písmena)
    • Heslo: capv2012
  • Pokud přihlášení proběhlo v pořádku, budete přesměrováni na požadovanou webovou stránku. Nyní máte k dispozici internetové připojení.