Home » Kontakt

Aktuality

Přijímací komise (programy CŽV) bude zasedat v polovině srpna. Poté uchazeči obdrží sdělení rozhodnutí o výsledku (přijat/nepřijat). Výsledek si uchazeč může také zjistit po přihlášení do SIS (Moje přihlášky). O výsledku přijímacího řízení budou uchazeči informováni písemně do konce letních prázdnin.

Děkujeme za pochopení.
__________________________________

Kontakt

Kontaktní osoby – Programy na výkon povolání

Kontaktní osoby – Zájmové programy

Kontaktní osoba – Univerzita třetího věku

 

Veškeré dotazy Vám také zodpovíme na: czv@pedf.cuni.cz

______________________________________________________________________________________________________________

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

mapa_pedf_ukUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta – referát celoživotního vzdělávání

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208