Home » Programy na výkon povolání » Studenti CŽV » Závěrečné zkoušky

Aktuality

Pokud máte zájem o program Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga), můžete si podat elektronickou přihlášku do 1. 11. 2017.
Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání.

 

Závěrečné zkoušky

CŽV Speciální pedagogika – harmonogram ZZK naleznete zde.