Home » Programy na výkon povolání » Studenti CŽV » Závěrečné zkoušky

Aktuality

Přijímací komise (programy CŽV) bude zasedat v polovině srpna. Poté uchazeči obdrží sdělení rozhodnutí o výsledku (přijat/nepřijat). Výsledek si uchazeč může také zjistit po přihlášení do SIS (Moje přihlášky). O výsledku přijímacího řízení budou uchazeči informováni písemně do konce letních prázdnin.

Děkujeme za pochopení.
__________________________________

Závěrečné zkoušky

CŽV Speciální pedagogika – harmonogram ZZK naleznete zde.