Home » Programy na výkon povolání » Studenti CŽV » Závěrečné zkoušky

Aktuality

Termín zasedání 1. přijímací komise (programy CŽV) bude koncem června. Poté uchazeči obdrží sdělení rozhodnutí o výsledku (přijat/nepřijat). Výsledek si uchazeč může také zjistit po přihlášení do SIS (Moje přihlášky). O výsledku přijímacího řízení budou uchazeči informováni písemně v průběhu letních prázdnin.
__________________________________

V termínu 19. 6. – 23. 6. bude referentka Bc. Merellová nepřítomna (dovolená).

Závěrečné zkoušky

CŽV Speciální pedagogika – harmonogram ZZK naleznete zde.