Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Název programu

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

 

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok přihláška do 14.06.2019
 

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / program přihláška do 25.10.2019
 

Doplňující didaktické studium ruského jazyka

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

(informace k programu) zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 8 000 Kč / program přihláška do 31.10.2019
 

Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 3 300 Kč / semestr přihláška do 31.08.2019
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – zpěv

 

(informace k programu) zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
 

Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra 

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 7 000 Kč / semestr přihláška do 05.04.2019
 

Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok přihláška do 07.09.2019
 

Speciální pedagogika pro učitele

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok přihláška do 07.09.2019
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok ukončeno
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

 

(vzdělávací plán programu) zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 30 000 Kč / program přihláška do 31.05.2019
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)

 

zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / kurz 15.10.2018
Školní pedagogicko-psychologické služby – var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 

(vzdělávací plán programu A)(vzdělávací plán programu B) zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok ukončeno
Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok přihláška do 12.07.2019
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok přihláška do 20.08.2019
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 30 000 Kč / program přihláška do 24.06.2019
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok přihláška do 31.07.2019
Učitelství odborného výcviku

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 309 Kč / program přihláška do 31.05.2019
Učitelství odborných předmětů

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 740 Kč / program přihláška do 31.05.2019
 Učitelství praktického vyučování

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 142 Kč / program přihláška do 31.05.2019
 Učitelství pro střední školy

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky  16 000 Kč / program přihláška do 28.06.2019
 Učitelství 1.stupně ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra preprimární a primární pedagogiky  9 500 Kč / rok přihláška do 29.03.2019
 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok přihláška do 30.09.2019
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok přihláška do 28.06.2019
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 22 500 Kč / program přihláška do 25.06.2019
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

(vzdělávací plán programu) zde  Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program přihláška do 06.09.2019
Vychovatelství

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program přihláška do 28.06.2019
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)

 

(vzdělávací plán programu) zde Katedra výtvarné výchovy 16 500 Kč / rok ukončeno

 

 

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde