Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Aktuality:

Centrum CŽV sídlí na adrese:  

Spálená 10, Praha 1,   1. patro.

Vedoucí Centra:

Mgr. Martina Izquierdo

martina.izquierdo@pedf.cuni.cz

tel. 221 900 343

Sekretariát Centra:

Mgr. Klára Maturová

klara.maturova@pedf.cuni.cz

tel. 221 900 342

Akreditace v DVPP:

Ing. Miloš Kaucký

milos.kaucky@pedf.cuni.cz

tel. 221 900 344

Programy na výkon povolání:

Bc. Ivana Merellová

ivana.merellova@pedf.cuni.cz

tel. 221 900 232

 

Písemnosti zasílejte na adresu fakulty: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

 

Úřední hodiny p. Merellové

PO       13.30 – 16.00 hod.

ÚT                9 – 11.30 hod.

ČT        13.30 – 17.00 hod.

 

Nabídka programů

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Název programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Anglický jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok 14.06.2018
Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč / program 05.09.2018
Didaktika anglického jazyka zde Katedra anglického jazyka a literatury 20 000 Kč / program 19.10.2018
Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 8 000 Kč / program 31.10.2018
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ zde Katedra hudební výchovy 3 100 Kč / semestr ukončeno
Hudební výchova – rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra hudební výchovy 9 100 Kč / rok ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na kytaru zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na zobcovou flétnu zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – zpěv zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok 15.10.2018
Speciální pedagogika pro učitele zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok 15.10.2018
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok 29.06.2018
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky zde Centrum školského managementu 30 000 Kč / program 31.07.2018
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / kurz 15.10.2018
Školní pedagogicko-psychologické služby – var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok ukončeno
Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok 29.06.2018
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok 13.07.2018
Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra chemie a didaktiky chemie 23 000 Kč / program ukončeno
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok 20.08.2018
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra germanistiky 30 000 Kč / program 22.06.2018
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd

pro a 2. stupeň ZŠ

zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok 31.07.2018
Učitelství odborného výcviku zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 309 Kč / program 07.09.2018
Učitelství odborných předmětů zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 740 Kč / program 07.09.2018
 Učitelství praktického vyučování zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 142 Kč / program 07.09.2018
 Učitelství pro střední školy zde  Katedra pedagogiky  16 000 Kč / program  příjem ukončen, program naplněn
 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ zde  Katedra primární pedagogiky  9 500 Kč / rok  příjem přihlášek ukončen
 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok 05.09.2018
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok 31.07.2018
Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 22 500 Kč / program program nebude otevřen
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 22 500 Kč / program 30.06.2018
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde  Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program 05.09.2018
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – Informační a komunikační technologie zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 24 600 Kč / program program nebude otevřen
Vychovatelství zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program příjem ukončen, program naplněn
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ) zde Katedra výtvarné výchovy 16 500 Kč / rok ukončeno

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

Akreditace

Aktualní Akreditace v systému DVPP k 1.9.2018

 

Mimořádná nabídka:

do konce týdne tj. do 19.10.2018 přijímáme přihlášky do programu CŽV Speciální pedagogika (pro abs. SŠ, učitele i pro asistenty pedagoga).

Z technických důvodů není možné zaslat elektronickou přihlášku, ale písemným podáním  přihlášky. Formulář pro přihlášení najdete zde.

Facebook

Facebook Pagelike Widget