Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Aktuality

Upozornění: referát CŽV nevystavuje potvrzení o provedených platbách. Toto potvrzení je možné si vyžádat na Ekonomickém oddělení. Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Kdy a kde?

Datum: 22. dubna 2017

Místo:

Karolinum, Ovocný trh 3
Praha 1 – Staré Město

VSTUP ZDARMA

Nabídka programů

Název programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Anglický jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok 12.06.2017
Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 950 Kč / program 05.09.2017
Didaktika anglického jazyka zde Katedra anglického jazyka a literatury 20 000 Kč / program 16.10.2017
Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 8 000 Kč / program 31.10.2017
Hudební výchova – rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra hudební výchovy 9 100 Kč / rok 30.08.2017
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok 01.09.2017
Speciální pedagogika pro učitele zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok 01.09.2017
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence zde Katedra psychologie 8 000 Kč / rok 16.06.2017
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky zde Centrum školského managementu 30 000 Kč / program 31.05.2017
Školní pedagogicko-psychologické služby – var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok 30.06.2017
Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce zde Katedra psychologie 8 000 Kč / rok 16.06.2017
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok 15.07.2017
Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra chemie a didaktiky chemie 23 000 Kč / program 30.04.2017
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ* zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok 20.08.2017
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra germanistiky 12 000 Kč / rok 22.06.2017
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd

pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok 31. 07.2017
Učitelství odborného výcviku zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 309 Kč / program 31.05.2017
Učitelství odborných předmětů zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 740 Kč / program  31.05.2017
 Učitelství praktického vyučování zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 142 Kč / program  31.05.2017
 Učitelství pro střední školy zde  Katedra pedagogiky  16 000 Kč / program  30.06.2017
 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ zde  Katedra primární pedagogiky  9 500 Kč / rok  10.03.2017
 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok  05.09.2017
Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 22 500 Kč / program 31.05.2017
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 22 500 Kč / program 31.05.2017
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde  Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program  03.09.2017
Vychovatelství zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program 30.06.2017
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ) zde Katedra výtvarné výchovy 16 500 Kč / rok 15.06.2017

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde