Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Název programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Aktuální problémy výuky ruského jazyka

 

zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
Didaktika anglického jazyka

 

zde Katedra anglického jazyka a literatury 20 000 Kč / program program nebude otevřen
Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

(informace k programu)

zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 8 000 Kč / program 31.10.2018
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

(informace k programu)

zde Katedra hudební výchovy 3 300 Kč / semestr 31.1.2019
Hudební výchova – rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

zde Katedra hudební výchovy 9 100 Kč / rok ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír

(informace k programu)

zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na kytaru

(informace k programu)

zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na zobcovou flétnu

(informace k programu)

zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – zpěv

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok 15.10.2018
Speciální pedagogika pro učitele

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok 15.10.2018
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok ukončeno
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

(vzdělávací plán programu)

zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 30 000 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)

 

zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / kurz 15.10.2018
Školní pedagogicko-psychologické služby – var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

(vzdělávací plán programu A)

(vzdělávací plán programu B)

zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok ukončeno
Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

 

zde Katedra chemie a didaktiky chemie 23 000 Kč / program ukončeno
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra germanistiky 30 000 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro a 2. stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství odborného výcviku

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 309 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství odborných předmětů

(vzdělávací plán programu)

zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 740 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
 Učitelství praktického vyučování

(vzdělávací plán programu)

zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 142 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
 Učitelství pro střední školy

(vzdělávací plán programu)

zde  Katedra pedagogiky  16 000 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde  Katedra preprimární a primární pedagogiky  9 500 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 22 500 Kč / program program nebude otevřen
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 22 500 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

(vzdělávací plán programu)

zde  Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – Informační a komunikační technologie

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 24 600 Kč / program program nebude otevřen
Vychovatelství

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program připravujeme pro rok 2019/2020
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)

(vzdělávací plán programu)

zde Katedra výtvarné výchovy 16 500 Kč / rok ukončeno

 

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

 

Aktuality:

p. Bc. Merellová nebude přítomna  z důvodu čerpání řádné dovolené  ve dnech

26. a 27. 11.2018
3. a 4. 12. 2018  a  6. a 7. 12.2018
10. a 11.12.  a 17. a 18.12. 2018

Facebook

Facebook Pagelike Widget