Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Nabídka programů

Nabídka programů

Název programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Anglický jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok ukončeno
Aktuální problémy výuky ruského jazyka zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1000 Kč / program ukončeno
Didaktika anglického jazyka zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / program ukončeno
Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 8 000 Kč / program ukončeno
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ zde Katedra hudební výchovy 3 100 Kč / semestr ukončeno
Hudební výchova – rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zde Katedra hudební výchovy 9 100 Kč / rok ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na kytaru zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – hra na zobcovou flétnu zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Program dovedností pro učitele HV – zpěv zde Katedra hudební výchovy 5 400 Kč / program ukončeno
Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok ukončeno
Speciální pedagogika pro učitele zde Katedra speciální pedagogiky 9 900 Kč / rok ukončeno
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence zde Katedra psychologie 8 000 Kč / rok ukončeno
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky zde Centrum školského managementu 30 000 Kč / program ukončeno
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / kurz ukončeno
Školní pedagogicko-psychologické služby – var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG zde Katedra psychologie 9 000 Kč / rok ukončeno
Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce zde Katedra psychologie 8 000 Kč / rok ukončeno
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zde Katedra dějin a didaktiky dějepisu 8 000 Kč / rok ukončeno
Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra chemie a didaktiky chemie 23 000 Kč / program ukončeno
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 12 000 Kč / rok ukončeno
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra germanistiky 12 000 Kč / rok ukončeno
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd

pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

zde Katedra občanské výchovy a filozofie 10 000 Kč / rok ukončeno
Učitelství odborného výcviku zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 18 309 Kč / program ukončeno
Učitelství odborných předmětů zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 740 Kč / program  ukončeno
 Učitelství praktického vyučování zde  Katedra informačních technologií a technické výchovy  18 142 Kč / program  ukončeno
 Učitelství pro střední školy zde  Katedra pedagogiky  16 000 Kč / program  ukončeno
 Učitelství pro 1.stupeň ZŠ zde  Katedra primární pedagogiky  9 500 Kč / rok  ukončeno
 Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok  ukončeno
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok ukončeno
Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 22 500 Kč / program ukončeno
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 22 500 Kč / program ukončeno
 Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zde  Katedra pedagogiky  20 000 Kč / program ukončeno
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – Informační a komunikační technologie zde Katedra informačních technologií a technické výchovy 24 600 Kč / program 30.12.2017
Vychovatelství zde Katedra pedagogiky 10 000 Kč / program ukončeno
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ) zde Katedra výtvarné výchovy 16 500 Kč / rok ukončeno

 Formulář pro listinnou přihlášku – zde

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.