Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Přihláška a její náležitosti

Přihláška a její náležitosti

 

Administrativní poplatek

(od 1. 1. 2017)

 400,- Kč za elektronickou formu přihlášky

 450,- Kč za listinnou formu přihlášky

Banka:  85236011/0100
Účet:  232
Specifický symbol:
  • při podání elektronické přihlášky – vygenerovaný kód, zaslaný na emailovou adresu  uchazeče
  • pro listinnou podobu přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka
Konstantní symbol:  0379

Přihlášku do programů CŽV, zaměřených na výkon povolání, lze podat elektronicky (elektronická přihláška se již netiskne) nebo se zasílá na vytištěném formuláři na adresu Pedagogické fakulty UK.

Je-li vyžadováno i doložení pedagogické praxe, použijte tento formulář.

Upozornění:

  • Pro každý program podává uchazeč samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Přihlášku nelze převést na jiný vzdělávací program ani do dalšího akademického roku.
  • Pokud je přihláška zasílána listinnou formou, musí obsahovat tyto náležitosti:

– ověřenou kopii dokladu o dosažení požadovaného vstupního vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení – viz požadavky na uchazeče u každého jednotlivého programu),

– doklad o platbě.