Home » Programy na výkon povolání » Uchazeči CŽV » Přihláška a její náležitosti

Aktuality:

Univerzita Karlova a Pedagogická fakulta zve širokou veřejnost na Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, který se koná 21.4.2018 od 10:00 hod. na UK na Ovocném trhu. Návštěvníci se budou moci seznámit se širokou nabídkou celoživotního vzdělávání všech 17 fakult UK. Konkrétně jde o studijní programy pro středoškolskou mládež, o Juniorskou univerzitu, širokou nabídku zájmových i profesních programů pro širokou veřejnost a semináře Univerzity třetího věku. Na příchozí čeká také řada zajímavých přednášek.

více na: https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-137.html

 

Pracoviště ÚPRPŠ a Centrum CŽV působí od pondělí 26. 2. 2018 na adrese Spálená 10, Praha 1, 1. patro.

Přihláška a její náležitosti

 

Administrativní poplatek

(od 1. 1. 2017)

 400,- Kč za elektronickou formu přihlášky

 450,- Kč za listinnou formu přihlášky

Banka:  85236011/0100
Účet:  232
Specifický symbol:
  • při podání elektronické přihlášky – vygenerovaný kód, zaslaný na emailovou adresu  uchazeče
  • pro listinnou podobu přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka
Konstantní symbol:  0379

Přihlášku do programů CŽV, zaměřených na výkon povolání, lze podat elektronicky (elektronická přihláška se již netiskne) nebo se zasílá na vytištěném formuláři na adresu Pedagogické fakulty UK.

Formulář listinné přihlášky naleznete zde.

Je-li vyžadováno i doložení pedagogické praxe, použijte tento formulář.

Upozornění:

  • Pro každý program podává uchazeč samostatnou přihlášku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Přihlášku nelze převést na jiný vzdělávací program ani do dalšího akademického roku.
  • Pokud je přihláška zasílána listinnou formou, musí obsahovat tyto náležitosti:

– ověřenou kopii dokladu o dosažení požadovaného vstupního vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení – viz požadavky na uchazeče u každého jednotlivého programu),

– doklad o platbě.