Home » Univerzita třetího věku » Nabídka programů U3V

Aktuality

Pokud máte zájem o program Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga), můžete si podat elektronickou přihlášku do 1. 11. 2017.
Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání.

Nabídka programů U3V

Název programu

Garant programu

Výše úplaty

Přihlášky do

Filozofie prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 100 Kč / program 30.06.2017
Chemie – náš život, naše budoucnost, nikoli zkáza doc. RNDr. Karel Holada, CSc. 250 Kč / semestr 30.05.2017
Péče o kulturní dědictví v kontextu vzdělávání PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 500 Kč / program 30.09.2017
Praktický hudební místopis České republiky IV prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 100 Kč / program 30.06.2017

 

Formulář přihlášky na U3V

 

uk

 

 

Přehled kurzů Univerzity třetího věku v rámci Univerzity Karlovy.