Home » Zájmové programy

Aktuality

Termín zasedání 1. přijímací komise (programy CŽV) bude koncem června. Poté uchazeči obdrží sdělení rozhodnutí o výsledku (přijat/nepřijat). Výsledek si uchazeč může také zjistit po přihlášení do SIS (Moje přihlášky). O výsledku přijímacího řízení budou uchazeči informováni písemně v průběhu letních prázdnin.
__________________________________

V termínu 19. 6. – 23. 6. bude referentka Bc. Merellová nepřítomna (dovolená).

Zájmové programy

Zájmové programy celoživotního vzdělávání jsou integrální součástí celoživotního vzdělávání na univerzitě a jsou určeny pro zájemce z řad široké veřejnosti a pro různé cílové skupiny.

czv_uvod