Home » Zájmové programy » Kontakt

Kontakt

Mgr. Danuše Dvořáková, e-mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Tel.: 604 967 177

Úřední hodiny:

Pondělí           13:00 – 15:00 hod

Čtvrtek              9:00 – 11:00 hod

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – referát celoživotního vzdělávání

Magdalény Rettigové 8, 116 39 Praha 1,

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208