Home » Zájmové programy » Kontakt

Aktuality

V úterý 21. 11. nebude paní referentka Bc. Merellová přítomna na pracovišti z důvodů zápisu studentů CŽV do studia v Myslíkově ulici.

Kontakt

Mgr. Jana Frischmannová, e-mail: jana.frischmannova@pedf.cuni.cz.

Tel.: 221 900 345

Úřední hodiny:

Pondělí           13:00 – 15:00 hod

Čtvrtek              9:00 – 11:00 hod

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – referát celoživotního vzdělávání

Magdalény Rettigové 8, 116 39 Praha 1,

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208