Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Aktuality

Upozornění: referát CŽV nevystavuje potvrzení o provedených platbách. Toto potvrzení je možné si vyžádat na Ekonomickém oddělení. Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Kdy a kde?

Datum: 22. dubna 2017

Místo:

Karolinum, Ovocný trh 3
Praha 1 – Staré Město

VSTUP ZDARMA

Nabídka zájmových programů

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška/

listinná přihláška

 

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

 Rusky bez českého akcentu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  800 Kč / program  31.01.2018
 Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  3 800 Kč / program  30.06.2017

Název programu

(Průběžné vzdělávání)

On-line přihláška

Ústav zajišťující program

Výše úplaty

Datum konání

Kurz prevence šikanování ve školách zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 2 200 Kč / kurz 07.,08. a 15.06. 2017
Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 950 Kč / kurz 30.03.2017
Kurz Hejného metody ve vyučování matematice

1. stupně ZŠ

 zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 13 200 Kč / kurz 04.03., 08.04., 13.05., 10.06.2017
Kurz artefiletiky zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1 500 Kč / kurz květen/červen 2017
Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz bude upřesněno
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 05.04.2017
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 19.04.2017
Letní škola historie zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství blíže na stránkách 01.07.- 05.07.2017
Půdní bezobratlí – zoologická zahrada pro každého (půdní biologie) zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1 200 Kč / kurz bude upřesněno
Metody přípravy mikroskopických preparátů pro školní výuku i mimoškolní vzdělávání zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz bude upřesněno
Metody sběru, preparace a uchování přírodnin pro výukové sbírky ve škole a v mimoškolním vzdělávání  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz bude upřesněno
Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 550 Kč / kurz bude upřesněno
Proč se nebát chemie? zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství  600 Kč / kurz bude upřesněno
Výroba z přírodních materiálů zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství  600 Kč / kurz bude upřesněno
Sovy jako modelová skupina pro environmentální výchovu zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství  1 200 Kč / kurz bude upřesněno
Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika: zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 26.04.2017
Ekonaratologie: Vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 600 Kč / kurz bude upřesněno
Vzdělávání (AAE) za pomocí malých živočichů  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 600 Kč / kurz bude upřesněno
Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 600 Kč / kurz bude upřesněno
Příměstská krajina jako didaktický prostor zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 2 700 Kč / kurz bude upřesněno

Průběžné vzdělávání

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání. Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech – od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech. Semináře mají akreditaci MŠMT (popřípadě právě probíhá jejich akreditační řízení). Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti.