Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Aktuality

Pokud máte zájem o program Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga), můžete si podat elektronickou přihlášku do 1. 11. 2017.
Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání.

Nabídka zájmových programů

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška/

listinná přihláška

 

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Autogenní trénink – základní stupeň blíže Katedra pedagogiky 1 500 Kč / program 29.09.2017
Moderní gymnastické formy ve školní i mimoškolní tělesné výchově pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program 30.06.2017
Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 800 Kč / program 30.06.2017
Netradiční sportovní hry ve školní a mimoškolní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program 30.06.2017
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 500 Kč / program 30.06.2017
 Rusky bez českého akcentu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  800 Kč / program  31.01.2018
 Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  3 800 Kč / program  30.06.2017

Název programu

(Průběžné vzdělávání)

On-line přihláška

Ústav zajišťující program

Výše úplaty

Datum konání

Kurz prevence šikanování ve školách zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 2 200 Kč / kurz 08.11.2017

09.11.2017

15.11.2017

Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 950 Kč / kurz 30.11.2017
Kurz Hejného metody ve vyučování matematice

1. stupně ZŠ

 zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 13 200 Kč / kurz podzim 2017
Jak hodnotit ve výuce cizího jazyka? zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 900 Kč / kurz bude upřesněno
Moderní trendy ve výuce jazyků: inspirace CLIL zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 660 Kč  / kurz 26.09.2017
Kurz artefiletiky zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1 500 Kč / kurz bude upřesněno
Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 01.11.2017
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 14.11.2017
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 29.11.2017
Letní škola historie zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství blíže na stránkách 01.07.- 05.07.2017
Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika: zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 11.10.2017

Průběžné vzdělávání

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání. Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech – od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech. Semináře mají akreditaci MŠMT (popřípadě právě probíhá jejich akreditační řízení). Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti.