Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Aktuality

V úterý 21. 11. nebude paní referentka Bc. Merellová přítomna na pracovišti z důvodů zápisu studentů CŽV do studia v Myslíkově ulici.

Nabídka zájmových programů

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška/

listinná přihláška

 

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Autogenní trénink – základní stupeň blíže Katedra pedagogiky 1 500 Kč / program ukončeno
Moderní gymnastické formy ve školní i mimoškolní tělesné výchově pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program ukončeno
Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 800 Kč / program ukončeno
Netradiční sportovní hry ve školní a mimoškolní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program ukončeno
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 500 Kč / program ukončeno
 Rusky bez českého akcentu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  800 Kč / program  31.01.2019
 Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  3 800 Kč / program  30.06.2018
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč / program 13.10.2018

Název programu

(Průběžné vzdělávání)

On-line přihláška

Ústav zajišťující program

Výše úplaty

Datum konání

Kurz prevence šikanování ve školách zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 2 200 Kč / kurz 08.11.2017

09.11.2017

15.11.2017

Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 950 Kč / kurz 30.11.2017
Kurz Hejného metody ve vyučování matematice

1. stupně ZŠ

 zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 13 200 Kč / kurz podzim 2017
Jak hodnotit ve výuce cizího jazyka? zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 900 Kč / kurz 21. 11. 2017
Moderní trendy ve výuce jazyků: inspirace CLIL zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 660 Kč  / kurz ukončeno
Kurz artefiletiky zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1 500 Kč / kurz 13., 21. a 27. 11. 2017
Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 01.11.2017
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 14.11.2017
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz 29.11.2017
Letní škola historie zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství blíže na stránkách ukončeno
Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika: zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / kurz jaro 2018

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Průběžné vzdělávání

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání. Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech – od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech. Semináře mají akreditaci MŠMT (popřípadě právě probíhá jejich akreditační řízení). Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti.