Home » Zájmové programy » Nabídka zájmových programů

Aktuality:

 

 

Pracoviště ÚPRPŠ a Centrum CŽV působí od pondělí 26. 2. 2018 na adrese Spálená 10, Praha 1, 1. patro.

Nabídka zájmových programů

Název programu

(zájmové programy)

Elektronická přihláška/

listinná přihláška

Katedra/ústav zajišťující program

Výše úplaty

Přihlášky do

Autogenní trénink – základní stupeň blíže Katedra pedagogiky 1 500 Kč / program ukončeno
CLIL jako nástroj komunikace ve výuce cizích jazyků zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 660 Kč / program 22.05.2018
Formativní hodnocení ve výuce zde Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 1 850 Kč / program 31.01.2018
Jak hodnotit ve výuce cizího jazyka? zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 900 Kč / program ukončeno
Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika: zkušenosti z MŠ Semínko v areálu Toulcova dvora  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / program 22.04.2018
Kurz artefiletiky zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1 600 Kč / program 05.06.2018
Kurz Hejného metody ve vyučování matematice

1. stupně ZŠ

 zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 13 200 Kč / program podzim 2017
Kurz prevence šikanování ve školách zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 2 200 Kč / program 05.06.2018
Letní škola historie zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství blíže na stránkách 15.06.2018
Moderní gymnastické formy ve školní i mimoškolní tělesné výchově pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program ukončeno
Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 800 Kč / program ukončeno
Netradiční sportovní hry ve školní a mimoškolní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 825 Kč / program ukončeno
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I zde Katedra českého jazyka 650 Kč / program 20.05.2018
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II zde Katedra českého jazyka 600 Kč / program 01.06.2018
Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) zde  Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / program 10.05.2018
Profesní únava hlasu a možnosti nápravy zde  Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / program 10.05.2018
Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 650 Kč / program 03.05.2018
 Rusky bez českého akcentu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  800 Kč / program  31.01.2019
Škola v období společenských změn zde Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 1 500 Kč / program 31.01.2018
Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně  zde Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 950 Kč / program 05.06.2018
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 1 000 Kč / program 13.10.2018
Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu zde  Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  3 800 Kč / program 30.06.2018
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově zde Katedra tělesné výchovy 2 500 Kč / program ukončeno

 Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání. Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech – od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech. Semináře mají akreditaci MŠMT (popřípadě právě probíhá jejich akreditační řízení). Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti.