Home » Zájmové programy » Přihláška a její náležitosti

Aktuality:

 

 

Pracoviště ÚPRPŠ a Centrum CŽV působí od pondělí 26. 2. 2018 na adrese Spálená 10, Praha 1, 1. patro.

Přihláška a její náležitosti

Přihláška na zájmové programy se podává elektronicky nebo na předepsaném formuláři (doc).

Garanti jednotlivých programů stanoví vlastní termín podání přihlášek, který je vždy uveden v detailu každého programu.