Home » Zájmové programy » Přihláška a její náležitosti

Aktuality

V úterý 21. 11. nebude paní referentka Bc. Merellová přítomna na pracovišti z důvodů zápisu studentů CŽV do studia v Myslíkově ulici.

Přihláška a její náležitosti

Přihláška na zájmové programy se podává elektronicky nebo na předepsaném formuláři (doc).    

Garanti jednotlivých programů stanoví vlastní termín podání přihlášek, který je vždy uveden v detailu každého programu.