Home » Zájmové programy » Přihláška a její náležitosti

Aktuality

Upozornění: referát CŽV nevystavuje potvrzení o provedených platbách. Toto potvrzení je možné si vyžádat na Ekonomickém oddělení. Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Kdy a kde?

Datum: 22. dubna 2017

Místo:

Karolinum, Ovocný trh 3
Praha 1 – Staré Město

VSTUP ZDARMA

Přihláška a její náležitosti

Přihláška na zájmové programy se podává elektronicky nebo na předepsaném formuláři.    

Garanti jednotlivých programů stanoví vlastní termín podání přihlášek, který je vždy uveden v detailu každého programu.