Home » Zájmové programy » Přihláška a její náležitosti

Aktuality

Přijímací komise (programy CŽV) bude zasedat v polovině srpna. Poté uchazeči obdrží sdělení rozhodnutí o výsledku (přijat/nepřijat). Výsledek si uchazeč může také zjistit po přihlášení do SIS (Moje přihlášky). O výsledku přijímacího řízení budou uchazeči informováni písemně do konce letních prázdnin.

Děkujeme za pochopení.
__________________________________

Přihláška a její náležitosti

Přihláška na zájmové programy se podává elektronicky nebo na předepsaném formuláři.    

Garanti jednotlivých programů stanoví vlastní termín podání přihlášek, který je vždy uveden v detailu každého programu.