Home » Zájmové programy » Přihláška a její náležitosti

Aktuality

Pokud máte zájem o program Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga), můžete si podat elektronickou přihlášku do 1. 11. 2017.
Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání.

Přihláška a její náležitosti

Přihláška na zájmové programy se podává elektronicky nebo na předepsaném formuláři.    

Garanti jednotlivých programů stanoví vlastní termín podání přihlášek, který je vždy uveden v detailu každého programu.