Spolupracující školy

  • Aktuálně hledáme spolupracující základní školy, kde bychom mohli realizovat sběr dat pro standardizaci testové baterie.
  • Jedná se o žáky 1. až 5. ročníků základních škol, v každém ročníku min. 200 dětí.
  • S každým zúčastněným dítětem budou realizována 2 individuální sezení (cca po jedné vyučovací hodině) a jedno skupinové sezení. Testování budou provádět zkušení a vyškolení výzkumní asistenti. První etapa sběru dat proběhne na podzim 2018, druhá etapa na jaře 2019.
  • Podmínkou účasti dítěte je informovaný souhlas zákonného zástupce

Bližší informace Vám  ráda sdělí kterákoliv z řešitelek projektu.