Spolupracující školy

 

  • 1.4.- 31.5.2019 – v současné době probíhá 2.etapa sběru dat. Děkujeme všem zapojeným školám.
  • Leden 2019 -Děkujeme všem ředitelkám, ředitelům,  vyučujícím i poradenským pracovníkům, kteří nám pomáhali s realizací našeho projektu a usnadnili tak vstup pověřeným výzkumným asistentům do své školy.  Velmi si vaší spolupráce vážíme. Těšíme se na pokračování spolupráce v jarní etapě sběru dat (duben – červen 2019)
  • Listopad 2018 – V současné době se nám povedlo naplnit potřebný výzkumný vzorek (dle nastavených pravidel reprezentativnosti vzorku) a spolupracujeme s 42 ZŠ z 11 krajů ČR (Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, Praha)
  • Říjen 2018 -Děkujeme všem spolupracujícím školám, aktuálně je zapojeno 39 základních škol z 10 krajů ČR.

 

  • Září 2018 – Aktuálně hledáme spolupracující základní školy, kde bychom mohli realizovat sběr dat pro standardizaci testové baterie.
  • Jedná se o žáky 1. až 5. ročníků základních škol, v každém ročníku min. 200 dětí.
  • S každým zúčastněným dítětem budou realizována 2 individuální sezení (cca po jedné vyučovací hodině) a jedno skupinové sezení. Testování budou provádět zkušení a vyškolení výzkumní asistenti. První etapa sběru dat proběhne na podzim 2018, druhá etapa na jaře 2019.
  • Podmínkou účasti dítěte je informovaný souhlas zákonného zástupce

Bližší informace Vám  ráda sdělí kterákoliv z řešitelek projektu.