Výzkumný tým

Řešitelský tým projektu :

Koordinátorka, kontaktní osoba:

 

Technická redakce: Mgr. Monika Kadrnožková

 

Pracoviště:                                                                                

Pedagogická fakulta UK

Katedra psychologie

Myslíkova 7

110 00 Praha 1

Web: kps.pedf.cuni.cz