Aktuality

Časopis Didaktické studie byl zařazen do evropské databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS.

Vyšlo:

Didaktické studie, 10. ročník, 2018, č. 2 – monotematické číslo

Učebnice a učební text

 

Didaktické studie, 10. ročník, 2018, č. 1

Didaktický kaleidoskop

 

Příspěvky posílejte k rukám výkonné redaktorky

Mgr. Zuzany Wildové 

didakticke.studie@pedf.cuni.cz