Aktuality

Časopis Didaktické studie byl zařazen do evropské databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS.

Vyšlo:

Didaktické studie, 9. ročník, 2017, č. 2

Mezipředmětové a meziparadigmatické vztahy ve výuce českého jazyka

 

Didaktické studie, 9. ročník, 2017, č. 1 – monotematické číslo

Významné osobnosti bohemistické lingvistiky a lingvodidaktiky

 

Připravujeme: 

Didaktické studie, 10. ročník, 2018, č. 1

Didaktický kaleidoskop

 

Didaktické studie, 10. ročník, 2018, č. 2 – monotematické číslo

Učebnice a učební text

Příspěvky posílejte k rukám výkonné redaktorky

Mgr. Zuzany Wildové 

didakticke.studie@pedf.cuni.cz