Co se děje kolem digitální gramotnosti

Digitální gramotnost – brožura (pdf)

 

9. 3. 2019 – popularizační přednáška „Digitální gramotnost“ pro rodiče a veřejnost v rámci dětské univerzity Mjuni na Masarykově univerzitě (Petr Sládek, Jan Válek) – pdf, fotogalerie

V přednášce je prezentováno šetření zaměřené na úroveň digitalizace českého základního a středního školství, přičemž část je zaměřena na Digitální učební materiály prezentované na vybraných školských portálech. Dále se přednáška věnuje rozdílům mezi pojmy Digitalizace a Digitální gramotnost, které zahraniční terminologie důsledně rozlišuje. Česká společnost však mezi nimi nevnímá rozdíl, což lze považovat za v současnosti za velký nedostatek, zejména na úrovni rozhodovací sféry. Dalším tématem, kterému se přednáška věnuje, je míra možné implementace digitálního vzdělávání v jednotlivých oborech a předmětech na středních školách. Úroveň připravenosti učitelů tvořit a využívat digitální vzdělávací zdroje hraje a bude hrát ve školství výraznou roli.

31. 1. 2019 – Školy budou ověřovat učební materiály pro digitální gramotnost

Od začátku února začne šest desítek škol pokusně ověřovat učební materiály na podporu rozvoje digitální gramotnosti. Do pilotáže, která potrvá do konce června 2020, se zapojily mateřské, základní i střední školy.

22. – 23. 11. 2018 – V Berouně proběhla konference partnerské sítě TTnet na téma „Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce“ (http://www.nuv.cz/ttnet2018).
Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů středních škol v oblasti rozvoje digitální gramotnosti, aktuální informace zaměřené na podporu digitálního vzdělávání na školách a taktéž na jednotlivé projekty a iniciativy v této oblasti. Příspěvky vzniklé v rámci řešení projektu OP VVV s názvy „Stav digitalizace na SOŠ“ a „Digitalizace pro všechny předměty?“ jsou dostupné na adresách:
http://www.nuv.cz/uploads/TTnet/2018/Digitalizace_pro_vsechny_predmety_VALEK_JAN.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/TTnet/2018/Stav_digitalizace_na_SOS_VALEK_JAN.pdf

26. 10. 2018 – Byl prezentován výstup Digital literacy in physical education na mezinárodní vědecké konferenci International Conference of Sport, Health and Physical Education v Ústí nad Labem. Celkem se této konference zúčastnilo 78 osob z 8 zemí (Německo, Lotyšsko, Itálie, Ukrajina, Polsko, Slovensko, Norsko, ČR). Výstup zaměřený na představení projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Přednášející zde nastínil možnosti tvorby DVZ v oblasti tělesné výchovy a přínos projektu pro výuku tělesné výchovy (prezentoval Mgr. Martin Nosek, Ph.D. z Katedry tělesné výchovy a sportu PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – hlavní metodik pro didaktické moduly – TV). Spoluautorem příspěvku byl PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. ze stejného pracoviště (Koordinátor předmětového modulu TV).

5. 10. 2018 – Noc vědců 2018

PdF MU : https://noc-vedcu.muni.cz/program/vedecka-zona-mendelovo-muzeum?page=2

Anotace: Na Noci vědců bylo předvedeno ojedinělé propojení digitální techniky dneška s digitální technikou 19. století. aniž bychom si to uvědomili, již telegraf pracoval s digitálním signálem zakódovaným do speciálních znaků Morseovy abecedy. Jako motivace pro rozvoj digitální gramotnosti jsme použili telegraf napojený na počítač přes rozhraní s mikrokontrolérem a softwarem převádějícím alfanumerické znaky do digitální podoby Morseovy abecedy (video).

14. 4. 2018 – Pražský Barcamp – https://prazskybarcamp.cz/program

Přednáška na téma Digitální gramotnost

Ing. Jiří Sissak, Ph. D. – Digitální gramotnost – jsme či nejsme digitálně gramotní?

Anotace: Co je to „digitální gramotnost“ a jak je nutno přizpůsobit RVP a následně ŠVP pro rozvoj digitální gramotnosti tak, aby žáci a studenti byli připraveni využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění. Měnící se role učitele ve 21.století.

 

Další přehled plánovaných i již proběhlých akcí, prezentací a dalších popularizačních a publikačních aktivit najdete na našem Facebooku a G+.