Charakteristika publikace

Obnovená ediční řada Filologické studie je společným projektem filologických kateder Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a navazuje na proslulou ediční řadu Filologické studie (I–XX) téže fakulty. Filologické studie mají charakter monografické publikace, vycházejí jednou ročně a přinášejí zásadní dosud nepublikované vědecké a odborné studie z oblasti filologie a didaktiky jazyků a literatur. Filologické studie jsou v souladu se svou tradicí určeny výhradně pro prezentaci výsledků výzkumu členů akademické obce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.