Úvodní stránka

 

Vítáme Vás na stránkách nově založeného časopisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast gramotnosti a vzdělávání v tom nejširším pohledu. Jeho cílem je prostředkovat nové poznání v dané problematice a dát tak podněty pro rozvoj praxe i propojení vědy, výzkumu a praxe. Zaměřuje se na témata čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti, ale také na témata s nimi souvisejícími. Časopis je zároveň platformou pro rozvoj pedagogické psychologie, primární pedagogiky, oborových didaktik, speciální a sociální pedagogiky jako vědních disciplín.

Časopis vychází třikrát ročně (duben, srpen, prosinec), příspěvky jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Vždy jedno číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

Podrobnější informace o časopisu zde.

Informace o aktuálním třetím čísle Relationship of Language Skills and  Literacy naleznete zde.

Aktuálně vydané druhé číslo 2017/2

Již vydané první číslo 2017/1 Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe):