Dr. Jančaříková – konzultační hodiny LS 2018/19

KONZULTAČNÍ HODINY Dr. Jančaříkové v LS 2018/19 jsou nepravidelné (čerpá sabatikl). Se studenty, kteří pod jejím vedením pracují na BP či DP, se na konzultacích bude domlouvat e-mailem. Konzultace spojené s výukou budou řešit náhradní vyučující Dr. Vojíř, Mgr. Kapuciánová a Dr. Dlouhá.