Studentská rada

img_1093_2Jsme tu od toho, abychom pomáhali studentům KBES. Odpovídáme na vaše dotazy, zároveň jsme rádi za jakékoli vaše poznámky, postřehy i názory týkající se studia. Pravidelně se scházíme s vedením, abychom diskutovali o aktuálních problémech a záležitostech, ale i chodu katedry a fakulty. Částečně se podílíme i na mimoškolním životě naší katedry.

Jak se s námi spojit?

 • e-mailem: s.rada.kbes@gmail.com
 • máme svoji skupinu na Facebooku, kde zveřejňujeme aktuality: Studentská rada oboru biologie
 • zástupce ve „svých“ ročnících znáte osobně – neváhejte se jich na cokoli zeptat, nekoušeme
 • kontakt na nás vám poskytne i většina vyučujících

Členové rady

jméno obor studium ročník
Petr Holub biologie-chemie Bc. 2.
Martina Koláčná biologie-chemie Bc. 3.
Valentýna Korečková biologie-výchova ke zdraví Bc. 3.
Michal Burian biologie-tělocvik Mgr. 1.

Co jsme (vy)řešili a zorganizovali

Akademický rok 2016/2017

datum stručný popis
září 2016 podíleli jsme se na aktualizaci brožurky PedInfo a vypomáhali na předstudijním soustředění
říjen 2016 již popáté jsme zorganizovali adaptační kurz pro 1. ročník v Dolních Věstonicích a okolí, který získal od nových kolegů pozitivní ohlasy
listopad 2016 zorganizovali jsme antidepresivní večírek, který úspěšně vnesl trochu veselí do podzimního ponurého počasí
více

Akademický rok 2015/2016

datum stručný popis
duben–květen 2016
 • zorganizovali jsme tradiční Soutěž o cenu děkana, kde se utkaly akademické práce a projekty na poli environmentálních témat; všem výhercům gratulujeme
 • na přání technicko-provozního oddělení jsme provedli úklidovou akci po toaletách v hlavní budově, nápisy jsme ještě před odstraněním archivovali pro zachování budoucím generacím
prosinec 2015 – březen 2016
 • podíleli jsme se na organizaci tradičního vánočního večírku
 • zasloužili jsme se o opravu dámských toalet poblíž katedry, které dlouhou dobu setrvávaly v nechvalném stavu
listopad 2015
 • podíleli jsme se na administraci ankety o fakultním bufetu
 • pomohli jsme s organizací Informačního dne UK, který se konal 21. 11. na Albertově
 • zasadili jsme se o to, aby na katedře byla pro studenty dostupná kuchyňská linka s mikrovlnkou; časem bude možná doplněna o další věci
říjen 2015
 • zorganizovali jsme povedený adaptační kurz v Dolních Věstonicích
září 2015
 • členové rady se zapojili do vytvoření nové informační brožury PedInfo (zejména pro 1. ročníky)
 • pomáhali jsme s organizací předstudijního soustředění; studenti nás mohli navštívit v učebně, kde jsme ochotně zodpovídali jejich dotazy
srpen 2015
 • podíleli jsme se na organizaci zahraniční expedice do Albánie

Akademický rok 2014/2015

datum stručný popis
červen 2015
 • po tříleté snaze jsme ve spolupráci s oborovou radou ITTV dosáhli založení jednotné webové adresy pro adaptační kurzy na PedF
 • naši zástupci se podíleli na tvorbě obsahu nových webových stránek Pedagogické fakulty
 • zasadili jsme se o to, aby byl Office 365 dostupný pro studenty již v červnu
duben 2015
 • tradiční Soutěž o cenu děkana byla letos poprvé kompletně v režii studentů, a to oborové rady biologie; jsme rádi, že se zúčastnil rekordní počet soutěžících a těšíme se na další ročník
 • zorganizovali jsme jarní večírek
únor 2015
 • demokraticky jsme zvolili nového zástupce za 1. ročník
 • někteří členové byli součástí plesového výboru a podíleli se na organizaci plesu PedF + FF
leden 2015
 • pomáhali jsme řešit potíže se zápisem, např. s nedostatečnou kapacitou předmětů
prosinec 2014
 • účastnili jsme se dne otevřených dveří, kde jsme za uvolněné atmosféry zodpovídali dotazy zájemců o studium
 • vytvořili jsme novou nástěnku rady, která je umístěna naproti posluchárně na KBES
 • začali jsme organizovat dobročinnou sbírkovou akci Mobily pro gorily
 • ujali jsme se pořádání tradičního vánočního večírku
listopad 2014
 • organizace „antidepresivního večírku“
říjen 2014
 • 3.–5. – organizace 3denního adaptačního kurzu v Dolních Věstonicích, který obdržel pozitivní zpětnou vazbu od převážného počtu účastníků
 • řešení potíží se zápisem studentů 1. ročníku
září 2014
 • seznámení 1. ročníku s katedrou po předstudijním soustředění, prváky jsme pohostili, prezentovali jim život na katedře a zodpověděli veškeré jejich dotazy, událost doprovázela příjemná kolegiální atmosféra
 • zhotovení informační brožury pro nastupující studenty (BÍBR – biologická informační brožura); tato nahradila původní, zastaralý informační materiál
 • účast na akci DDur (Den dětí, učitelů a rodičů) a na Dvorcích