Státní závěrečné zkoušky leden 2017

Informace o SZZ jsou umístěny zde.

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Státní závěrečné zkoušky leden 2017

Možnosti farmakochemie v onkologii

Další ze série přednášek z cyklu Přírodní vědy (ne)tradičně se zaměří na lékařství.final-moznosti-farmakochemie-v-onkologii

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Možnosti farmakochemie v onkologii

Glorious PISA results and the curricular response to the downward trend in Finland mirrored in the Czech curricular reform

Čtrvtá ze série přednášek z cyklu Přírodní vědy (ne)tradičně proběhne ve středu 19.10. v 17.30 ve Velkém sále UK PedF. Na téma Glorious PISA results and the curricular response to the downward trend in Finland mirrored in the Czech curricular reform bude hovořit dr. Anssi Lindell z University of Jyväskylä, Finsko, dlouholetého partnerského pracoviště KCHDCH a dr. Martin Rusek z KCHDCH.

Účastníkům je nabízen přehled výsledků mezinárodního šetření PISA v oblasti přírodovědné gramotnosti jako spouštěčem kurikulárních změn ve Finsku – zemi, která se donedávna nacházela na špici testovaných zemí a v Česku – zemi, která zažila podobný propad výsledků žáků už po roce 2006. Přednáška proběhne v angličtině, dotazy položené v češtině budou tlumočeny.lindell_final

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Glorious PISA results and the curricular response to the downward trend in Finland mirrored in the Czech curricular reform

Studentsá rada připravuje adaptační kurz

Informace k adaptačnímu kurzu jsou k dispozici zde.

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Studentsá rada připravuje adaptační kurz

Měli dinosauři blechy? – třetí ze série přednášek přírodní vědy (ne)tradičně

KCHDCH si vás dovoluje v rámci cyklu “Přírodní vědy (ne)tradičně”, který je věnován 70. výročí založení fakulty, pozvat na besedu s autory knihy “Měli dinosauři blechy?” RNDr. Zdeňem Táborským a jeho dcerou Pavlínou Táborskou. Kniha je hojně využívaným doplňkem ve výuce přírodopisu na základních školách a nenásilnou formou seznamuje čtenáře se základními geologickými pojmy.  Je určena dětem ve věku 8 až 13 let a zavede je např.  za záhadnými kameny,  zkamenělinami a zajímavými místy po českých zemích a ukazuje, co všechno se skrývá pod zemí.

Měli dinosauři blechy

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Měli dinosauři blechy? – třetí ze série přednášek přírodní vědy (ne)tradičně

Pozvánka na druhou přednášku z cyklu Přírodní vědy (ne)tradičně

Katedra chemie a didaktiky chemie vás zve na přednášku „Celně technická laboratoř aneb celní chemie v praxi” z cyklu „Přírodní vědy (ne)tradičně”. Příspěvek přednese Ing. Jiří Mazáč, Ph.D., z Celně technické laboratoře v Praze. Ačkoliv si to často neuvědomujeme, práce Celně technické laboratoře se dotýká nás všech a to nejen prostřednictvím nechvalně známé aféry METHYL (methylakolhol). Téma je tedy určeno skutečně všem. Přednáška dr. Mazáče představí Celně technickou laboratoř v historickém kontextu, vysvětlí, jak je organizovaná a jaké má vybavení a samozřejmě jaké je její poslání. Dozvíte se, co jsou to klasické celní vzorky a jakým způsobem je prováděno jejich sazební zařazení a jak se zpracovávají vzorky pro zprávu spotřební daně, jako jsou lihoviny, líh, minerální oleje a tabák. Další část přenášky bude věnována analýze omamných a psychotropních látek a analýze cenin. Každý dotčený okruh bude osvětlen s trochou „chemie a instrumentace” a především na zajímavých příkladech.

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Pozvánka na druhou přednášku z cyklu Přírodní vědy (ne)tradičně

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Právě byly zveřejněny termíny obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek.

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Pozvánka na přednášku MUDr. Bílka o přírodních vědách z jiného úhlu

KCHDCH zve všechny zájemce na přednášku MUDr. Františka Bílka, Ph.D., o Chemii a biologii v praxi nejen očima lékaře. Více informací zde.

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Pozvánka na přednášku MUDr. Bílka o přírodních vědách z jiného úhlu

Termíny SZZ a obhajob

Byly zveřejněny termíny obhajob a státních závěrečných zkoušek. Laďte formu na 27. 5. a 5.6.

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Termíny SZZ a obhajob

Katedra v médiích

Rohovor s hostem naší katedry, dr. Anssi Linderem, pořídila UKáčko TV.

https://www.youtube.com/watch?v=ytZIHKfFd5A

Rubriky: Nezařazené | Comments Off on Katedra v médiích