2016

 • Rusek, M., Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae, 10(2), 71-91.
 • Čábelová, S., & Rusek, M. (2016). The Effectiveness of Different Approaches to Excursions in Waterworks In P. Cieśla, W. Kopek-Putala & A. Baprowska (Eds.), Research in Didactics of the Sciences, (pp. 25-27). Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2016). Etické a bezpečnostní aspekty využívání ICT ve výuce chemie. Scientia in educatione, 7(2), 100-110.
 • Rusek, M., Metelková, I., Stárková, D., & Beneš, P. (2016). Hodnocení obtížnosti textu učebnic chemie pro základní školy. Chemické Listy, 110(12), 953-958.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2016). Pojem inovace a jeho význam v přírodovědném vzdělávání. In M. Prokša & A. Drozdíková (Eds.), ScienEdu: Inovácie a trendy v prírodovednov vzdelávaní, (pp. 174-179). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.
 • Novotná, J. Jančřík, A. & Rusek, M. (2016). Stem and project-based education. In D. Rychtarikova, D. Szarkova and L. Balko (Eds.), APLIMAT 2016 – 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Bratislava (pp. 576-885). Slovak University of Technology in Bratislava.
 • Rusek, M., Jančařík, A., & Novotná, J. (2016). Chemical calculations: A neccessary evil or an important part of chemistry education? In D. Rychtarikova, D. Szarkova and L. Balko (Eds.), APLIMAT 2016 – 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Bratislava (pp. 978-986). Slovak University of Technology in Bratislava.
 • Rusek, M. (2016). Kulhavý poutník: dotazník v pedagogickém výzkumu. In M. Ivan & R. Šulcová (Eds.), 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia Didaktika chemie, Praha (pp. 23-30). Nakladatelství P3K, s.r.o.
 • Metelková, I. Přírodovědně zaměřená projektová aktivita pro primární vzdělávání „V hlavní roli jedlá soda“. In M. Rusek (Ed.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIII., Praha (pp. 136–141). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Dostupný z http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.
 • Rusek, M. (2016). Australia: A Case Study of a Project Day. In M. Rusek (Ed.), Project-Based Education in Science Education XIII., Praha (pp. 54-60). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education. Dostupný z http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.
 •  Ivánková, P., & Rusek. (2016). Student Activity Evaluation in a Science Camp with the Use of the 3A Methodology. In M. Rusek (Ed.), Project-Based Education in Science Education XIII., Praha (pp. 42-48). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education. Dostupný z http://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.