Pracovníci

 

Funkce
Jméno
Místnost
Telefon
Konzultační hodiny
Vedoucí katedry:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 202 255
Zástupce vedoucího:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.  227  124, 278
Tajemník katedry, koordinátor pro Erasmus:
PhDr. Martin Rusek. Ph.D. 202, 206c 256, 278, 181 výhradně přes MeetMe
Sekretariát:
Mgr. Jitka Benešová 202 256
Ing. Hana Segerová 202 256
Profesoři:
RNDr. Pavel Beneš, CSc. 227, 206c 124, 278 čtvrtek 12.00 – 14.00
PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 202 255
Docenti:
RNDr. Karel Holada, CSc. 222 124 čtvrtek 11:00 – 12.00, dále po dohodě
Ing. Mgr. Štěpánka Hrdličková Kučková 206e 125 čtvrtek 11:00 – 12.00, dále po dohodě
Odborní asistenti:
PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 206c 278, 181 výhradně přes MeetMe
Externisté:
doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc. lidmila.bartovska@vscht.cz
RNDr. Pavel Zachař, CSc. pavel.zachar@vscht.cz
Řešitel projektu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností
Mgr. Karel Vojíř 201 181
Doktorandi:
interní doktorand PřF Mgr. Iva Metelková 201 181
interní doktorand PřF Mgr. Dagmar Stárková 201 181
Laborantka:
Jana Fiřtová 206e 125

*Pozn.:
Uvedená telefonní čísla platí pro volání uvnitř budovy. Formát čísla pro volání z venčí je 221 900 …
Pokud není uvedeno jinak, kontaktní e-mail na příslušného pracovníka je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *