Aktuálně řešené kvalifikační práce

Řešitel Název práce Rok zadání Vedoucí Typ práce
Mgr. Dagmar Kotková (Stárková) 2013 Martin Rusek Disertační práce
Mgr. Iva Bílková Metelková Rozvoj přírodovědné gramotnosti na vybraných stupních vzdělávacího systému 2014 Martin Rusek Disertační práce
Bc. Barbora Vanišová Možnosti využití školních pokusů k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v preprimárním a primárním vzdělávání 2014 Martin Rusek DP
Bc. Marie Kintšnerová K počítači připojené senzory jako prostředek inovace přípravy učitelů chemie 2015 Martin Rusek DP
Bc. Věra Průchová Realizace a hodnocení projektové výuky na základní škole 2016 Martin Rusek DP
Bc. Petr Menzel Degradace expirovaných léků jako námět pro laboratorní cvičení 2016 DP
Bc. Simona Čábelová Výuka základů chemie v mimoškolním prostředí jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti 2016 Martin Rusek DP
Simona Radinová Modelové chemické experimenty s hořčíkem 2016 Martin Rusek BP
Bc. Lucie Vosyková Hodnocení obtížnosti učebnic chemie pro střední odborné školy 2016 Martin Rusek DP
Mgr. Linda Honskusová Kvalita výuky chemie: pojetí zainteresovaných aktérů a edukační realita 2017 Martin Rusek Disertační práce
Mgr. Karel Vojíř Analýza učebnic chemie pro ZŠ se zaměřením na prvky řízení učební činnosti žáků 2017 Martin Rusek Disertační práce
Bc. Markéta Švárová Rozlišení různých druhů vajec pomocí hmotnostní spektrometrie 2017 Štěpánka Kučková DP
Barbora Kolafová Hodnocení vybraných témat vzdělávacího oboru chemie žáky a jejich učiteli 2017 Martin Rusek BP
Bc. Kateřina Koreneková Výzkum strategií uplatňovaných žáky při řešení problémových úloh z chemie 2017 Martin Rusek DP
Marcela Horníková Zjišťování druhového původu masa hmotnostní spektrometrií 2017 Štěpánka Kučková BP
Bc. Petr Menzel bude upřesněno 2017 Karel Kolář BP