Publikační činnost členů katedry

2019

  • Rusek, M., Chytrý, V., & Honskusová, L. (2019). The Effect of Lower-secondary Chemistry Education: Students‘ Understanding of the Nature of Chemistry and their Attitudes. Journal of Baltic Science Education, 18(2), 286-299. doi:https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.286
  • Rusek, M., & Vojíř, K. (2019). Analysis of Text Difficulty in Lower-secondary Chemistry Textbooks. Chemistry Education Research and Practice, 20, 85-94. doi:10.1039/C8RP00141C.

2018

  • Rusek, M., & Vojíř, K. (2018).Konference o projektovém vyučování: ohlédnutí za 15 ročníky. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project-based education in science education (pp. 35-43). Prague: Charles University, Faculty of Education.
  • Honskusová, L., Vojíř, K., & Rusek, M. (2019).Efekt využití hospitačního archu na reflexi výuky chemie studenty učitelství. In H. Čtrnáctová, K. Nesměrák, & M. Teplá (Eds.), DidSci Plus (pp. 89-97). Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.
  • Vojíř, K., & Rusek, M. (2019).Výstupy a hlavní zjištění společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Chemie. In H. Čtrnáctová, K. Nesměrák, & M. Teplá (Eds.), DidSci Plus (pp. 455-461). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.
  • Rusek, M., Beneš, P., & Carroll, J. (2018). Unexpected Discovery: A Guided-Inquiry Experiment on the Reaction Kinetics of Zinc with Sulfuric Acid. Journal of Chemical Education, 95(6), 1018-1021. doi:10.1021/acs.jchemed.7b00110
  • Stárková, D., & Rusek, M. (2018). Identification of the Ways of Using ICT in Chemistry Education. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Science Teaching in the XXI Century (pp. 134-145). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
  • Rusek, M., Honskusová, L., & Pražák, D. (2018). Grade 9 Elementary Students’ Conception of (School) Chemistry. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Science Teaching in the XXI Century (pp. 122-133). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
  • Rusek, M., Janštová, V., & Holec, J. (2018). Digitální technologie a výuka přírodních věd – na co se zaměřuje světový výzkum. rvp.cz. Dostupný z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21735/DIGITALNI-TECHNOLOGIE-A-VYUKA-PRIRODNICH-VED—NA-CO-SE-ZAMERUJE-SVETOVY-VYZKUM.html/