Publikační činnost členů katedry

2018

 • Rusek, M., Beneš, P., & Carroll, J. (2018). Unexpected Discovery: A Guided-Inquiry Experiment on the Reaction Kinetics of Zinc with Sulfuric Acid. Journal of Chemical Education, 95(6), 1018-1021. doi:10.1021/acs.jchemed.7b00110
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2018). Identification of the Ways of Using ICT in Chemistry Education. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Science Teaching in the XXI Century (pp. 134-145). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
 • Rusek, M., Honskusová, L., & Pražák, D. (2018). Grade 9 Elementary Students’ Conception of (School) Chemistry. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Science Teaching in the XXI Century (pp. 122-133). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
 • Rusek, M., Janštová, V., & Holec, J. (2018). Digitální technologie a výuka přírodních věd – na co se zaměřuje světový výzkum. rvp.cz. Dostupný z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21735/DIGITALNI-TECHNOLOGIE-A-VYUKA-PRIRODNICH-VED—NA-CO-SE-ZAMERUJE-SVETOVY-VYZKUM.html/

2017

 • Bílková Metelková, I. (2017). Postoje učitelů pátých ročníků k výuce přírodovědných témat na prvním stupni základních škol. In D. Kričfaluši (Ed.) Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie, Ostrava (pp. 247-258). Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.
 • Rusek, M. (2017). Důležitost a obtížnost jednotlivých témat v učivu středoškolské chemie. In D. Kričfaluši (Ed.), Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie, (pp. 220-231). Ostravská univerzity, Přírodovědecká fakulta.
 • Beneš, P., & Rusek, M. (2017). Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Rusek, M., & Jančařík, A. (2017). Analysis of Ambiguous Information about Chemical Compounds in Online Databases. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6533-6543. doi: 10.12973/eurasia.2017.01081a.
 • Rusek, M., Stárková, D., Chytrý, V., & Bílek, M. (2017). Adoption of ICT Innovations by Secondary School Teachers and Pre-service Teachers within Education. Journal of Baltic Science Education, 16(4), 510-523.
 • Vítková, I. (2017). Antibakteriální účinky dezinfekčních přípravků. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 219-224). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Menzel, P., & Bílková Metelková, I. (2017). Projektové vyučování – Neboj se pomoct. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 201-206). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Musilová, L., & Kintšnerová, M. (2017). Chemie kolem nás. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 195-200). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Vojíř, K., & Čábelová, S. (2017). Pohnojme to spolu. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 181-187). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Kubátová, C., & Novotná, A. (2017. Chemie u nás doma. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 221-228). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Chlumová, K., & Kebert, T. (2017). Co se přidává do potravin? In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 130-135). Prague: Charles University, Faculty of Education.
 • Honskusová, L., Křápová, Š., & Muziková, T. (2017). From a Bowl to a Bowl or the Story of One Bite. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 15-24). Prague: Charles University, Faculty of Education. WOS:000405467100001.
 • Průchová, V., & Rusek, M. (2017). Voda je život. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 285-291). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. WOS:000405467100036.
 • Vojíř, K., Holec, J., & Rusek, M. (2017). Biological and Chemical Tasks for Lowersecondary Education and Their Methodical Comments. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 221-228). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. WOS:000405467100027.
 • Rusek, M., Čábelová, S., & Chytrý, V. (2017). Effectiveness of Excursion to Water Treatment Plant in Prague Podolí. In G. Karwasz & M. Nodzyńska (Eds.), Entertainment-education in science education (pp. 68-82). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
 • Rusek, M. (2017). Project-based Education Criteria Conception in Sources of Information Intended for Science Teachers in Czechia. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 191-200). Prague: Charles University, Faculty of Education. WOS:000405467100023.
 • Rusek, M., & Lindner, M. (2017). Renewable Energy: A Science Camp activity. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 91-98). Prague: Charles University, Faculty of Education. WOS:000405467100010.