Mezinárodní videokonference Best Practices in the 21st Century Classroom

Naši doktorandi ve spolupráci s Benedictine University v Lisle (Illinois, USA) srdečně zvou studenty a doktorandy všech oborů na studentskou konferenci BEST PRACTICES IN THE 21ST CENTURY CLASSROOM, která se uskuteční 30. 3. 2017 od 16 do 18 hodin ve Velkém sále. Přijďte poslouchat a hlavně diskutovat!

[Opravená data konání] Pozvánka k diskuzím Kruhu absolventů KČJ

Srdečně vás zveme k účasti v diskuzích Kruhu absolventů KČJ v letním semestru!

Témata pro Kruh absolventů KČJ – didaktické fórum v LS 2016/17

6. 3. Český národní korpus ve výuce českého jazyka

Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D., Ústav Českého národního korpusu FF UK

3. 4. Význam slov a frazeologie

Mgr. Barbora Šnejdarová, ZŠ Brigádníků Praha 10

2. 5. Fonetická dílna pro učitele

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Katedra českého jazyka PedF UK

Pracovní dílny se budou konat v uvedená data vždy od 17,00 hod. ve Velkém sále PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1.