Chlumecká literární cena Jaroslava Golla 2018

Organizační komise Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla si dovoluje pozvat studenty školy k účasti na nadcházejícím 4. ročníku této ceny, kterou  Město Chlumec nad Cidlinou každoročně udílí spolu s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a Klubem autorů literatury faktu.

 

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla pro studenty vysokých škol v řádném denním studiu:

uděluje se       –           1. 2. 3. místo v kategorii

čestná uznání, prémie

oceňují se      –            literární příspěvky otištěné, odvysílané a odehrané (deníky,

časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 11. 2017 – 30. 4. 2018

–           literární práce – (max. 30 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota složená z osobností města Chlumec nad Cidlinou, Fakulty sociálních věd UK, Institutu komunikačních studií FSV UK,

Institutu mezinárodních studií FSV UK a Klubu autorů literatury faktu.

 

Porota pro kategorii VŠ:    

Ing. Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec n. C., předseda poroty

Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. – Institut mezinárodních studií FSV UK

PhDr. Jan Cebe, Ph.D. – Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. – Institut komunikačních studií FSV UK

PhDr. Jana Vrzalová – předsedkyně Klubu autorů literatury faktu

Mgr. Helena Krátká – vedoucí Městského muzea Loreta

Mgr. Milena Komárková – šéfredaktorka Chlumeckých listů

           

Termín vyhlášení soutěže:                           1. listopadu 2017

Termín pro přihlášení do soutěže

a odevzdání díla:                                          30. dubna 2018

Termín vyhlášení výsledků

Chlumecké literární ceny J. Golla:            7. září 2018

 

Přihláška