Konzultační hodiny ve zkouškovém období – LS 2019

V sekci „Katedra“ a následně „Konzultace“ jsou zveřejněny konzultační hodiny vyučujících, platné pro zkouškové odbobí, tj. od 20. 5.