Katedra

Vedení katedry

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.- vedoucí katedry

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. – zástupce vedoucí katedry

Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. – tajemník katedry, kontaktní osoba pro podporu studentů se speciálními potřebami

Marie Čechová – sekretářka

 

Zaměstnanci katedry

Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

PhDr. Věra Brožová, Ph.D.

PhDr. Ondřej Hausenblas

Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.

Mgr. Ina Píšová

 

Externisté 

Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.

PhDr. Veronika Laufková

PhDr. Josef Peterka, CSc.

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

PhDr. Jiří Smrčka

PhDr. Tomáš Vučka