PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.

kontakt:

jiri.smrcka@nauvs.cz

 

 

Vzdělání

2003 – 2007 Filozofická fakulta Ostravské univerzity – Ph.D., doktorský program: Teorie a dějiny literatury

2002 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – PhDr.

1996 – 2001 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Mgr.

 

 

Praxe

od 2001 – do současnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor vysokých škol (zástupce ředitele 2008 – 2010)

tajemník Akreditační komise (od 2008 – 2016)

odbor Kanceláře Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (ředitel od 2016)

 

Profesní zaměření

drama a dramatický text

 

Publikační činnost v oblasti literatury a dále v oblasti zabezpečování kvality vysokoškolského vzdělávání a práva vysokých škol.