PhDr. Veronika Laufková

Kontakt

kancelář: Myslíkova 7, 1. patro, M106

mobil: +420 725 243 174
pevná l.: +420 221 900 526
e-mail: veronika.laufkova@pedf.cuni.cz

konzultace: čtvrtek 14-16 hod

Vzdělání

 • 2012 – 2015
  Doktorský studijní program, obor Pedagogika
  Pedagogická fakulta UK, Praha
 • 2013
  Rigorózní řízení na Katedře české literatury, titul PhDr.
  Pedagogická fakulta UK, Praha.
 • 2011–2012
  Magisterské studium, studijní program: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy, studijní obor: Český jazyk – základy společenských věd
  Pedagogická fakulta UK, Praha
  téma diplomové práce: Prostor Zakarpatska v české literatuře
 • 2007–2010
  Bakalářské studium, studijní program: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
  Pedagogická fakulta UK, Praha
  téma bakalářské práce: Postava Josefa Švejka

Profesní zaměření

 • Literatura pro děti a mládež
 • Literatura pro nečtenáře (děti předškolního věku)
 • Čtenářská gramotnost
 • Čtenářské dovednosti, čtenářské strategie
 • Porozumění textu

 

Členství v orgánech PedF UK

 • Členka Akademického senátu PedF UK za černou kurii (2010 – 2014)
 • Členka stipendijní komise AS PedF UK
 • Členka komise pro studentské hodnocení výuky (PedF UK)
 • Členka disciplinární komise (PedF UK)
 • Členka kolegia děkanky PedF UK (od července 2015)

 

Další

 • Členka výkonné redakce časopisu Orbis Scholae, spolueditorka (s K. Starým) monotematického čísla časopisu Orbis Schoale 3/2015 (Porozumění textu ve škole)
 • Členka České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) a České pedagogické společnosti (ČPdS)

 

Publikační činnost

Granty