doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Pozice: vedoucí katedry

Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

2014 – získání titulu doc. na UK v Praze, jmenování docentem od 1. 3. 2014 – docent pro obor pedagogika

2013 – úspěšná habilitace v oboru pedagogika

2006 – 2009 rovněž učitel na ZŠ Zenklova (literární semináře, francouzská konverzace, španělská konverzace)

2004 – 2011 rovněž lektor Domu dětí a mládeže Prahy 8

2001 – 2006 doktorské studium v oboru pedgogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, specializace pedagogika, obor didaktika české literatury; získání titulů Ph.D. a PhDr.

1995  – 2001 magisterské studium v oboru český jazyk – francouzský jazyk  na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

1991 – 1995 studium na OA Hovorčovická, Praha 8

1983 – 1991  ZŠ U Školské zahrady, Praha 8

 

Průběh zaměstnání

od r. 2014 docent katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze, rozsah úvazku 1,0

od r. 2009 zástupce vedoucí katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze,

rozsah úvazku: 1,0;

od září 2004 odborný asistent katedry české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze, rozsah úvazku: 1,0;

2006 – 2009 rovněž působil jako učitel na ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8,

rozsah úvazku: 0,25 – 0,5;

od r. 2004 rovněž lektor Domu dětí a mládeže Praha 8,

rozsah úvazku: 0,05.

 

Současné pracoviště a pracovní zařazení:

Pracoviště: katedra české literatury PedF UK v Praze

Pracovní zařazení: docent; zástupce vedoucí katedry

 

Údaje o praxi od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání – VÝBĚR

 • recenzent MŠMT pro oblast český jazyk a literatura, odbor středního vzdělávání;
 • řešitel nejrozsáhlejšího projektu v ČR zaměřeného na čtenářskou gramotnost Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy;
 • řešitel mezinárodního projektu LIFT-2 (Comenius);
 • člen redakční rady recenzovaného časopisu Český jazyk a literatura
 • lektor workshopu pro učitele Dítě v roli autora v rámci největší české konference zaměřené na čtenářskou gramotnost Inovace ve výuce (Praha, 12. 4. 2011);
 • lektor workshopů pro učitele Tvořivý sloh a tvořivá literární výchova pořádaných Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou
  s právem státní jazykové zkoušky
  v Plzni;
 • vedoucí anglické sekce mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy (PedF UK v Praze, 3. – 4. 11. 2011).
 • autor řady vydaných pracovních sešitů, pracovních listů a pomůcek pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

 

Profesní zaměření

Didaktika literární výchovy; propojení teorie a didaktiky (literárního) oboru; pojetí vzdělávacího předmětu; tvůrčí literární proces, tvůrčí psaní; možnosti tvořivého psaní v literární didaktice, interpretace a interpretační aktivity v literární výchově.

 

Vyučovací předměty

Didaktika literatury I. – III.

Didaktika literární výchovy

Literatura pro děti I. a II.

Základy latinskoamerických tanců s pohybovou průpravou I. a II.

Didaktika čtení a literární výchovy I. a II. (kurz pro doktorandy)

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh (kurz pro ÚRPVŠ)

 

Publikační činnost

Účast na projektech