prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Datum narození:  21.5.1958

 

Pracovní pozice:

 1997- 2015: vedoucí katedry české literatury

od 1993: vyučující na katedře české literatury

1987- 1992: vědecký pracovník v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

2007: profesor v oboru dějiny slovanských literatur (česká literatura) na návrh Univerzity Palackého

1997: docent v oboru česká literatura, Pedagogická fakulta UK v Praze

1987: kandidát věd o umění

1982- 1986: interní aspirantura v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV

1983: PhDr., filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1977 – 1982: magisterské studium na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obory český jazyk – hudební výchova

 

Členství v odborných organizacích:

Člen vědecké rady pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

od 2003: člen redakční rady časopisu Česká literatura

člen oborové rady doktorského studijního programu Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

člen oborové rady doktorského studijního programu Česká literatura na filozofické fakultě Univerzity Palackého

 

Oblasti výzkumu:

Česká literatura 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století, teorie a historie populární literatury

 

Výzkumné granty:

 1999-2002: „České žánrosloví“ (DA99P01OLK002 Ministerstvo kultury České republiky)  

 

Publikační činnost