Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

kontakt: evapelan@seznam.cz

Na FFUK vystudovala bohemistiku, germanistiku a francouzskou filologii. Diplomové práce věnovala pražským německým autorům Siegfriedu Kapperovi a Franzi B. Steinerovi. Doktorské studium ukončila v roce 2010 obhajobou dizertace Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval, za kterou získala ocenění Prix Gallica. V roce 2014 vyšla monografie knižně v Nakladatelství Filosofické fakulty. Během doktorského studia přednášela na Ústavu románských studií FF UK o moderní francouzské literatuře, od roku 2013 působí na Katedře české literatury PedF UK se specializací na světovou literaturu. Publikovala studie především ve Světě literatury. Věnuje se překladům krásné literatury.

Profesní zkušenosti

 • 2005–2011: vyučující češtiny pro cizince, francouzštiny a němčiny na Jazykové škole hlavního města Prahy (Školská 15, Praha 1).
 • Od 2010 (LS): vyučující češtiny pro cizince na FSV UK.
 • 2008 (LS) – 2010 (ZS): asistent na Ústavu románských studií FFUK, zaměření: francouzská literatura 19. a 20. století.
 • od 2013 členka oborové rady pro doktorské studium románských literatur na ÚRS FFUK.
 • od 2013 (ZS): externí spolupracovník; od 2015 (ZS): asistent na Katedře české literatury PedF UK, zaměření : světová literatura.
 • Redaktorka v řadě nakladatelství: Triáda, Argo, Oikúmené.
 • Překladatelka z francouzštiny, němčiny a španělštiny.

 

Jazyky

 • francouzština (magisterský titul, doktorský titul Ph.D.)
 • němčina (magisterský titul)
 • španělština
 • angličtina (dobrá komunikační úroveň)

 

Granty

 • 2004: stipendium Českého literárního fondu – bibliografie Josefa Čapka.
 • 2010: GAUK (FFUK 261107), „Poetika a čas v první polovině 20. století“, hlavní řešitel Eva Blinková Pelánová Ph.D.
 • 2012–2014: GAUK, „Moderní verze Západu. Myšlení a literatura přelomu 19. a 20. století.“ (Dílčí téma pro projekt „Kultura jako metafora světa“, hlavní řešitel prof. Miloslav Petříček.)
 • 2014–2016: GAČR (14-01821S) „Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století“, hlavní řešitel prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (pokračování předchozího grantu).

 

Publikační činnost

 

 

Sylaby k seminářům

Vybrané kapitoly ze světové literatury I ZS

Vybrané kapitoly ze světové literatury II LS