Mgr. Ina Píšová

Vzdělání

09/ 2011 –                          Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

                                          Doktorské studium; obor Dějiny české literatury a teorie literatury

09/2005 – 09/2011           Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Magisterské studium; obor Český jazyk a literatura – Němčina

09/2014 – 02/2015           University of California, Berkeley (Fulbrightovo stipendium)

07/2011 – 08/2011            Humboldt-Universität Berlin (stipendium DAAD)

09/2009 – 02/2010          Universität Wien (stipendium Aktion Österreich-Tschechien)

04/2008 – 08/2008         Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Erasmus)     

 

Vyučované předměty

Současná česká literatura, Populární literatura, Literatura a ideologie

 

Publikační činnost

Účast na projektech a grantech