Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.

e-mail: krejcova@ucl.cas.cz

 

Badatelské zaměření

literatura 19. století, česko-německé literární vztahy v 1. polovině 19. stol

 

Studium

1998–2004 magisterské studium na FF MU v Brně, obor: Český jazyk a literatura – Historie, diplomová práce: Pojetí slavné minulosti v díle Jana Erazima Vocela; 2004–2008 postgraduální studium  na FF JCU v Českých Budějovicích, obor: Dějiny novější české literatury, specializace: Česká literatura 19. století, disertační práce: Recepce Písně o Nibelunzích a obrozenské epické básnictví (Příklad literární mytizace obrazu dávné minulosti); zahraniční stáže: Mnichov (2005), Vídeň (2007), Řezno a Vídeň (2008).

 

Zaměstnání

2004–2008 interní doktorandka na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;

od roku 2008 externí odpovědná redaktorka  Grada Publishing, a. s.,

od r. 2009 odborná asistentka na Katedře české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,

od r. 2010 vědecká tajemnice ÚČL AV ČR, v. v. i.,

od r. 2011 postdoktorandka oddělení pro výzkum literatury 19. století tamtéž.

 

Pedagogická činnost

Pedagogická a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ZS 2005/2006 Literatura 1. poloviny 19. století. Interpretační seminář I. (2 semináře týdně)

LS 2005/2006 Literatura 2. poloviny 19. století. Interpretační seminář II. (2 semináře týdně)

ZS 2006/2007 Literatura 1. poloviny 19. století. Interpretační seminář I. (2 semináře týdně)

LS 2006/2007 Literatura 2. poloviny 19. století. Interpretační seminář II.(2 semináře týdně)

ZS 2007/2008 Literatura1. poloviny 19. století. Interpretační seminář I. (2 semináře týdně)

LS 2007/2008 Literatura2. poloviny 19. století. Interpretační seminář II. (2 semináře týdně)

 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ZS 2008/2009 Literárněhistorický proseminář I. (2 semináře týdně)

LS 2008/2009 Literárněhistorický proseminář II. (2 semináře týdně)

ZS 2009/2010 Literárněhistorický proseminář I. (3 semináře týdně)

LS 2009/2010 Literárněhistorický proseminář II. (3 semináře týdně)

ZS 2010/2011 Literárněhistorický proseminář I. (3 semináře týdně)

LS 2010/2011 Literárněhistorický proseminář II. (3 semináře týdně)

ZS 2011/2012 Literárněhistorický proseminář I. (1 seminář týdně)

LS 2011/2012 Literárněhistorický proseminář II. (1 seminář týdně)

ZS 2012/2013 Literárněhistorický proseminář I. (1 seminář týdně)

LS 2012/2013 Literárněhistorický proseminář II. (1 seminář týdně)

ZS 2013/2014 Literárněhistorický proseminář I. (2 semináře týdně)

 

Publikační činnost

Konference a výstavy