prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Akademické funkce

 • 2002 (stále): externí spolupracovník ForschergruppeNarratologie http://www.icn.uni-hamburg.de, Universität Hamburg
 • 2000 – 2007: zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 2003 – 2007: vedoucí oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR
 • 2008 – 2011: člen vedení European Narratology Network http://www.narratology.net/
 • 2011 (stále): člen oborové rady doktorského studia Dějin novější české literatury FF JČU České Budějovice
 • 2011(stále): předseda oborové rady doktorského studijního programu Teorie literatury FF UP Olomouc
 • 2012 (stále): člen oborové rady doktorského studia Teorie literatury ÚČL a LV FF UK Praha
 • 2011 (stále): spolupracovník Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) http://cral.ehess.fr/index.php?/equipes/882-litteratures-et-textes
 • 2013-2014 člen vědecké rady Filozofické fakulty UK v Praze
 • 2013 – 2015 člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky
 • 2014 (stále) člen vědecké rady Filozofické fakulty JČU v Českých Budějovicích

Oborové zaměření

 • literární teorie
 • naratologie
 • literárněvědný strukturalismus
 • česká literatura po roce 1920

Vzdělání

 • 2013: prof. – Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • 2008: Doc. – Filozofická fakulta UK , Praha
 • 2005: PhDr. – Filozofická fakulta UK, Praha
 • 1999: PhD. – Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1991: Mgr. – Filozofická fakulta MU, Brno

Členství

 • 2003 (stále): člen redakční rady časopisu Česká literatura http://www.ucl.cas.cz/ceslit/index.php
 • 2003 – 2005: člen komise MK ČR pro udílení Státní ceny za literaturu
 • 2006: člen komise MK ČR pro státní podporu vydávání periodických publikací
 • 2004 – 2007: vedoucí projektu ediční řady Theoretica
 • 2007 – 2011: člen rady České knihovny, předseda rady
 • 2007 – 2008: člen literární rady MK ČR
 • 2007 (stále): člen Pražského lingvistického kroužku
 • 2008 – 2013: člen dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR
 • 2008 (stále): vedoucí ediční rady edice Knihovna možných světů nakl. Academia http://www.academia.cz/edice/mozne-svety.html
 • 2010 – 2013: člen literární komise MK ČR
 • 2011 -2014: člen poroty Ceny Jiřího Ortena
 • 2011 – 2015: člen redakce časopisu Bohemica Olomucensia
 • 2015 – (stále): člen poroty Cena Jaroslava Seiferta
 • 2015 – (stále): člen Ústřední knihovnické rady

 

Publikační činnost

Granty