Aktuality

Od roku 2013 pořádá Katedra dějin a didaktiky dějepisu každoročně symposium na téma odkazu více či méně významného učitele.

Ve dnech 25. – 27. dubna 2017 se bude konat 5. mezioborové sympozium

„Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu“,

které pořádají  Literární archiv Památníku národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,Západočeské muzeum v Plzni a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Dnes již tradiční sympozium k dějinám vzdělanosti a vzdělávání je především výzvou k mezioborovým přesahům, vítány jsou příspěvky nejen historické, ale také muzikologické, literárně vědné či oborově didaktické. Cílem sympozia je nejen poukázat na propojení historických událostí a jejich geografické konkretizace, ale také upozornit na osobnosti vzdělavatelů, kteří přinášeli svými cestami za hranice města, země, regionu či kontinentu nová poznání. Současně chceme akcentovat téma životních cest, jako jsou profesní růst či stěhování kvůli zaměstnání. Oborově didaktické otázky se zaměří na možnosti, jak podporovat zájem žáků a studentů o ochranu místního i světového kulturního dědictví, stejně jako pochopení historických, přírodních či sociálních specifik konkrétních regionů.

Tematické okruhy naleznete zde: PDF

Příspěvky je možné přihlásit do 31. prosince 2016 na emailové adrese ucitelcestovatel@gmail.com.