Konference a sympozia

Jednou z hlavních aktivit Centra pro nové dějiny školství je pořádání mezioborových a mezinárodních setkání.

2013: 1. mezinárodní a mezioborové symposium s názvem Štorchův memoriál.

Ve dnech 11. – 12. dubna 2013 pořádala Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UKarlovy v Praze ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Památníkem národního písemnictví v Praze symposium u příležitosti 135. výročí narození učitele, archeologa a spisovatele Eduarda Štorcha (1878 – 1956). Cílem symposia bylo připomenout život a dílo významného českého pedagoga a diskutovat otázky z jeho odkazu, které jsou inspirativní i pro dnešní přemýšlení o výchově a historickém vzdělávání. Přizvaní odborníci se proto zabývali nejen kapitolami ze života Eduarda Štorcha či historickými souvislostmi jeho pedagogické a literární práce, ale také možnostmi využití kulturního dědictví ve výuce nebo proměnami dějepisného vyučování v 21. století. Proměnám učebnic, didaktických pomůcek či novým přístupům k výuce dějepisu byl věnován zvláštní diskusní panel. Program s anotacemi naleznete zde: Štorchův memoriál – program.

2014: 2. mezinárodní a mezioborové symposium  na téma Knihovny, knihovníci a čtenáři.

Ve dnech 17. do 18. dubna 2014 pořádala Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Centre francais de recherches en sciences sociales v Praze a Městskou knihovnou v Praze symposium na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnácha k poctě Jana Thona.  Program s anotacemi naleznete zde: Knihovny – program s anotacemi.

2015: 3. mezinárodní a mezioborové sympozium na téma KANTORSKÝ ODKAZ – Škola a hudba (nejen) v době J. J. Ryby (1765-1815).

Ve dnech 9. a 10. dubna 2015 pořádaly Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví, Českým muzeem hudby a Městskou knihovnou v Praze mezioborové symposium k poctě J. J. Ryby.  Celý program naleznete ZDE.

2016: 4. mezinárodní a mezioborové symposium na téma Dějiny jako příběh a obraz.

Ve dnech 13.-14. dubna 2016 pořádalo Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti při Katedře dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského spolu s Památníkem národního 4. mezioborové symposium ku poctě Vladislava Vančury a 77. výročí od vydání Obrazů z dějin národa českého. Celý program naleznete zde: Sympozium-2016-program.

Tato setkání jednak sloužila již uvedenému navazování vědeckých kontaktů, jednak– díky vytvoření speciálních bloků, zaměřeným k praktickým edukačním otázkám – poskytovaly podněty také pro konkrétní pedagogickou praxi. Příspěvky, přednesené na konferencích, jsou následně publikovány v časopise KDDD Marginalia Historica.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page