Kvalifikační práce

Benešová, Kristýna. Průmysl a školství na Kladně. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2016.

Bílková, JItka. Rozkvět jičínského školství v druhé polovině 19.stol. Disertační práce. Školitel Ivana Čornejová. Řešená.

Boháčová, Michaela. Pojetí antiky v prvorepublikových učebnicích dějepisu. Diplomová práce. Vedoucí Jana Kepartová, Obhájena 2016.

Bronec, Jakub. Cultural and educational activities of the Jewish minority in Czechoslovakia and Francophone regions of Luxembourg, and Alsace-Lorraine in (1960-1989): Comparative study. Disertační práce. Školitel Petr Koura a Denis Scuto, Université du Luxembourg.

Císařová, Pavlína. České menšinové školství na Chomutovsku. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2014.

Daňková, Klára. Školství na Hlučínsku v meziválečném období. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2014.

Dubská, Hana, Bc. Antika v učebnicích dějepisu pro základní školy 1948-1989. Diplomová práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2015. Rigorózní práce. Uznána 2016.

Geyerová, Simona. Přechodové rituály jako téma v učebnicích dějepisu. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2015.

Hanták, Daniel . Jiří Viktor Daneš (1880-1928).  Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2013.

Kozoňová, Zuzana. Evropské národy v komiksové sérii o Asterixovi (s využitím při výuce dějepisu). Diplomová práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2016.

Kyliášová, Sandra, Bc. Muzejní edukační program „Lidice a Royal Air Force“. Bakalářská práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2016.

Martinovský, Jan. Normalizace ve škole Vzpomínky studentů středních škol v letech 1978-85 jako klíč k pochopení doby pro dnešní studenty. Bakalářská práce. Vedoucí Tomáš Mikeska. Obhájena 2016.

Mašek, Ondřej, Bc. Československé školství a „normalizace“. Diplomová práce. vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2017.

Otavová, Dita. Dobříšské školství 1945-1965. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2013.

Popelářová, Kateřina. Německé školství v Československu 1918-1938. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 1912.

Pužíková, Kateřina. Otakar Vočadlo (1895-1974). Život a dílo. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2012.

Raszková, Petra. Antický svět v českých a slovenských učebnicích. Bakalářská práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2017.

Říha, Daniel. Otázky základního školství v odrazu školních kronik ZŠ U Santošky 1 (1867-1939). Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2013.

Štorkánová, Šárka. Recepce antické mytologie v moderních učebnicích dějepisu. Bakalářská práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2017.

Šťastná, Nicolle. Výuka cizích jazyků v dívčích vzdělávacích ústavech v Praze mezi lety 1910 – 1930. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2018.

Vavroušková, Kateřina. První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Řešená