Publikační činnost

Odborné studie

KEPARTOVÁ, J. Patří komiks na univerzitní půdu? In Förster, J.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H. Musarum socius. Praha: KKS, FLÚ AV ČR, 2011, s. 195-206.

KEPARTOVÁ, J. Komiks ve výuce na ZS a SS.  In XXIV. letní škola historie. Dědictví materiální i dědictví idejí. Sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 110-114

KEPARTOVÁ, J. Středoškolská antika ve třetí čtvrtině 19. století. Historica Olomucensia 47, 2014, s. 91-116

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page