E-Learning

LOMIČKOVÁ, R.,  Kulturně historické dědictví kolem nás
http://elearning.historickededictvi.com
E-learningový kurz pro všechny, kteří se chtějí poučit o možnostech využití  kulturně historického dědictví ve školní praxi. E-learning obsahuje jak vlastní vzdělávací kurz, tak také různé studijní materiály včetně příkladů dobré praxe.

HAVL ŮJOVÁ, H.- CHARVÁTOVÁ, K. – LOMIČKOVÁ, R., Monasterium aneb Nebojte se klášterů  http://monasterium.kub.cz
Didaktický materiál pro učitele i žáky, který mohou třídy dobře využít při návštěvě klášterních objektů.

Oba e-learningy vznikly v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0083  ESF OP VK Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page