Diplomový seminář

Čas: ČT 13:30-15:00 sudé týdny, 1. seminář 7. března
Vedoucí: J. Pokorný

Místo: R 208
Kód SIS: OPND2D111B

Typ: Mgr.
Popis SIS: Diplomový seminář


Diplomový seminář je určen všem studentům magisterského studia, není omezen na ty, kteří píší diplomovou práci na Katedře dějin a didaktiky dějepisu. Je tedy povinný pro všechny studenty magisterského studijního programu v prvním ročníku (povinně volitelný - jak je uvedeno v Karolince - by byl pouze v případě, že by v magisterském programu bylo více studentů, tudíž by se nevešli do jednoho kurzu).

Účelem semináře je shrnout a kriticky zhodnotit základní obsah dějepisné látky z českých a obecných dějin. Práce bude probíhat v malých skupinách, nad jednotlivými tématy. Ta budou stanovena v dohodě s účastníky semináře podle jejich závažnosti a aktuálnosti. V závislosti na programu pak bude probrána i základní literatura. Součástí práce bude také rozprava o možnostech didaktické prezentace.

 

Kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři a vypracování písemných podkladů k jedné z projednávaných otázek.