Osudové okamžiky českých dějin na stříbrném plátně

Čas: ST 11:40-13:10
Vedoucí: P. Koura

Místo: Velký sál-suterén
Kód SIS: OPBD2D119B

Typ: Bc.
Popis SIS: Výběrový seminář I B


Seminář se bude zabývat zobrazováním klíčových historických událostí českých dějin ve filmu, a to jak hraném, tak dokumentárním.

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se způsoby zobrazování historických událostí českých dějin ve filmovém médiu. Bude tak zvolena jedna událost a analyzovány její jednotlivé filmové obrazy. Pozornost bude věnována jak hraným, tak i dokumentárním filmům. Důraz bude též kladen na didaktické využití filmových ukázek pro výuku dějepisu.

Podmínkou pro udělení atestace je účast na seminářích a dále kratší seminární práce za první semestr a referát a delší seminární práce (v rozsahu deseti stran) za druhý semestr. Ve druhém semestru se počítá s větším zapojením studentů, a to formou referátů.

Doporučená literatura k Osudovým okamžikům