Konzultace / Consultation hours

Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami je PaedDr. František Parkan.
Konzultace si prosím domluvte individuálně, konají se v místnosti R 449.

Letní semestr 2016/2017 // Summer Semester 2016/2017 (23.2. 2017 – 22.5.2017 )

Ve zkouškovém období mají vyučující konzultace po dohodě / From 23.5. till 30.9. consultations only upon agreement (via mail). Mgr. Skopek helds his consultations as in the summer semester.

Jméno Čas a místo Kontakt
Mgr. Dušan Foltýn středa/Wednesday
16:30 – 18:00


CMS AV ČR – Jilská 1, Praha 1

dusan.foltyn@pedf.cuni.cz

tel.: 222 222 146

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. středa/Wednesday 13:00-14:00


 č. 446

tel.: 221 900 103
hana.havlujova@pedf.cuni.cz
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. středa/Wednesday 8:00-10:00


č. 451

tel.: 221 900 244
jiri.hnilica@pedf.cuni.cz
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. čtvrtek/Thursday 15:00-16:00


č. 456

tel.: 221 900 195
katerina.charvatova@pedf.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. po dohodě/upon agreement

č. 456

tel.: 221 900 195
petr.charvat@pedf.cuni.cz
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. úterý/Tuesday 16:00-17:00


č. 451

tel.: 221 900 244
jana.kepartova@pedf.cuni.cz
PhDr. Petr Koura, Ph.D. středa/Wednesday  13.30-14.30.


č. 447

petr.koura@pedf.cuni.cz
Mgr. Tomáš Mikeska pondělí/Monday 15,30 – 16,00 hod.


č. 447

tel.: 777 840 575
tomas.mikeska@pedf.cuni.cz
tomas.mikeska@gevo.cz
Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D. čtvrtek 15.20-16.15


č. 447

olsakova@usd.cas.cz
PaedDr. František Parkan po dohodě


č. 449

tel.: 221 900 229
frantisek.parkan@pedf.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. pondělí/Monday 15,30-16,15


č. 446

tel.: 221 900 103
jiri.pokorny@pedf.cuni.cz
Mgr. Petra Michalová (roz. Rajterová) pondělí 9:00 – 10:00


č. 456

petra.rajterova@pedf.cuni.cz
Mgr. Robert Skopek středa/Wednesday 15:30 – 16.30


č. 446

tel.: 221 900 103
robert.skopek@pedf.cuni.cz
Mgr. Kateřina Sládková po dohodě/upon agreement


č. 446

katerina.sladkova@pedf.cuni.cz
doc. Petr Sláma, Th.D. úterý/Tuesday
13:00-14,00


Evangelická teologická fakulta UK (Černá 9, Praha 1)
4. poschodí, č. 428

slama@etf.cuni.cz
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. úterý/Tuesday
11:00-12:30


č. 445

tel.: 221 900 513
vit.vlnas@pedf.cuni.cz
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page