Konzultace / Consultation hours

Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami je PaedDr. František Parkan.
Konzultace si prosím domluvte individuálně, konají se v místnosti R 449.

Zimní semestr 2017/2018 // Winter Semester 2017/2018 (9.10. 2017 – 22.12.2017 )

Ve zkouškovém období mají vyučující vždy konzultace po dohodě / From 2.1.2018 consultations only upon agreement (via mail).

Jméno Čas a místo Kontakt
Mgr. Dušan Foltýn pátek / Friday
/ 12:45 – 14:15


č. 456

dusan.foltyn@pedf.cuni.cz

tel.: 222 222 146

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. úterý / Tuesday

/ 15:30 – 16:30


 č. 446

tel.: 221 900 103
hana.havlujova@pedf.cuni.cz
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. pondělí / Monday
/
9:45 –  11:15


č. 451

tel.: 221 900 244
jiri.hnilica@pedf.cuni.cz
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. pondělí / Monday

/ 13:30 – 14:30


č. 456

tel.: 221 900 195
katerina.charvatova@pedf.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. / po dohodě/upon agreement

č. 456

tel.: 221 900 195
petr.charvat@pedf.cuni.cz
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. úterý / Tuesday

/ 12:00-13:00


č. 451

tel.: 221 900 244
jana.kepartova@pedf.cuni.cz
PhDr. Petr Koura, Ph.D. čtvrtek / Thursday  

/ 13.00-14.00.


č. 447

petr.koura@pedf.cuni.cz
Mgr. Tomáš Mikeska středa / Wednesday 

/ 15:00 – 15:30 hod.


č. 447

tel.: 777 840 575
tomas.mikeska@pedf.cuni.cz
tomas.mikeska@gevo.cz
PhDr. Jaroslav Najbert pondělí
/
před výukou po domluvě


č. 447

jaroslav.najbert@ustrcr.cz
PaedDr. František Parkan / po dohodě


č. 449

tel.: 221 900 229
frantisek.parkan@pedf.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. středa / Wednesday

/ 10,35 – 11,05


č. 446

tel.: 221 900 103
jiri.pokorny@pedf.cuni.cz
Mgr. Robert Skopek středa / Wednesday

/ 15:30 – 16.30


č. 446

tel.: 221 900 103
robert.skopek@pedf.cuni.cz
Mgr. Kateřina Sládková / po dohodě/upon agreement


č. 446

katerina.sladkova@pedf.cuni.cz
doc. Petr Sláma, Th.D. úterý / Tuesday (only in Summer Semester)
13:00-14,00


Evangelická teologická fakulta UK (Černá 9, Praha 1)
4. poschodí, č. 428

slama@etf.cuni.cz
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. středa / Wednesday

/ 13.15 – 14.45


č. 445

tel.: 221 900 513
vit.vlnas@pedf.cuni.cz
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page