Erasmus – vyjíždějící studenti

Program Erasmus+ na Katedře dějin a didaktiky dějepisu
Katedrální koordinátor: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. ( jana.kepartova@pedf.cuni.cz )

Katedra dějin a didaktiky dějepisu se účastní na programu Erasmus od roku 2001. Pro roky 2014-2021 máme uzavřeny následující bilaterální smlouvy: s francouzskou Université de Nantes a v Perpignanu, německou v Mannheimu a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, se slovinskou univerzitou v Koperu a Lublani, polskou univerzitou v Rzeszowě, Poznani a Krakově, tureckou univerzitou v Konyi, rakouskou univerzitou ve Vídni a univerzitou du Luxembourg. Od roku 2015 je uzavřena smlouva s Bratislavou, Bánskou Bystricí, španělským Oviedem a slovinským Koperem. Od roku 2016 budete moci vyjet do Frankfurtu nad Mohanem.

Aktuální seznam bilaterálních dohod všech kateder je vyvěšen na fakultních stránkách.

PROSÍM VŠECHNY ZÁJEMCE, ABY SI PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI DŮKLADNĚ PŘEČETLI VEŠKERÉ INFORMACE A POKYNY NA REKTORÁTNÍCH STRÁNKÁCH ERASMU.

Prosím studenty, kteří o studium v zahraničí mají zájem, aby předem kontaktovali katedrální koordinátorku a prohovořili s ní detaily. V zásadě platí, že vyjíždějící student by se měl zapsat v SIS naší Pedagogické fakulty do předmětu, který mu zde má být uznán jako kompatibilní. Prosím, abyste si v zahraničí přednostně vybírali ty kurzy, které u nás spadají do registru „povinných“ a „povinně volitelných“. Zapsat je však také možno kurzy „volitelné“, tedy na naší katedře „výběrové přednášky“. Při sčítání kreditů se prosím řiďte českým kreditním ohodnocením, nikoli počtem kreditů získaným za předmět v zahraničí. O započtení zahraničních kreditů musíte požádat – formulář je na stránkách studijního oddělení. Také o zapsání kreditů za přípravu bakalářské či diplomové práce v zahraničí musíte požádat přes studijní oddělení.

Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019 probíhá od 19. 2. 2018 do 11.3. 2018 ((https://is.cuni.cz/webapps). Výběrové řízení se bude na KDDD konat 12.3.2018  ve 14. hodin v místnosti 446.

Konkurzy programu Erasmus+ pro vyjíždějící studenty na všechny univerzity probíhají na KDDD vždy na jaře roku, v němž student na podzim vyjíždí. KDDD preferuje dvousemestrální výjezdy, především z důvodů dvousemestrálních kurzů v našem kurikulu a uznávání absolvování srovnatelných kurzů v zahraničí, nevylučuje však výjezdy jednosemestrální, především u studentů, kteří vyjíždějí za účelem přípravy bakalářské, diplomové či doktorské práce.

Ke konkurzu je zapotřebí předem odevzdat

1. motivační dopis v jazyce země, kam student vyjíždí, popř. v angličtině,
2. návrh projektu, na němž chce v zahraničí participovat.
3. doporučení pedagoga, který zná studenta např. ze semináře či z vedení jeho bakalářské, magisterské, diplomové či doktorské práce. Samozřejmě v češtině, formulář neexistuje. Doporučení prosím odevzdejte s ostatními podklady na sekretariátě katedry.

Po návratu

mohou studenti žádat o uznání předmětu jako volitelného předmětu vykonaného v rámci studijního pobytu Erasmus+.

Jako povinně-volitelný předmět je možno zapsat kterýkoli kurz absolvovaný v zahraničí – je to vnímáno jako další vypsaný povinně volitelný seminář naší katedry. V SISu si v takovém případě zapište takový PV kurz, který se obdobím nebo tématem co nejvíce blíží zahraničnímu kurzu a výsledek vám do SISu zapíše relevantní vyučující na základě dokladu o absolutoriu kurzu v zahraničí nebo na základě dodatečně dodané písemné práce.

Předmět Příprava bakalářské/magisterské práce do SISu zapisuje vedoucí práce.

Přílohy