Aktuální semináře

Vypsané semináře

Bakalářské studium


Čas: Čtvrtek 14:25 - 15:55
Vedoucí: P. Koura

Místo: SAL-M
Kód SIS: OB230523D

Typ: Bc.
Popis SIS: Výběrový seminář I - D


Čas: Pondělí 14:25-15:55
Vedoucí: D. F. Wagner, K. Charvátová

Místo: R 010 B
Kód SIS: OB230523B

Typ: Bc.
Popis SIS: Výběrový seminář I - B


Čas: zrušeno
Vedoucí: L. Stolárová

Místo: bude upřesněno
Kód SIS: OB230523A

Typ: Bc.
Popis SIS: Výběrový seminář I - A


Navazující magisterské studium


Čas: Pondělí 9:25 - 10:55
Vedoucí: J. Najbert (nikoli L. Stolárová)

Místo: R 130
Kód SIS: ON230511B

Typ: Bc. + Mgr.
Popis SIS: Specializační seminář I - B