Aktuální semináře

Vypsané semináře

Bakalářské studium


Čas: Čtvrtek 16:15-17:45
Vedoucí: Magdalena Pokorná

Místo: AULA
Kód SIS: OB230523A

Typ: Bc.
Popis SIS: Výběrový seminář I A


Navazující magisterské studium


Není nic vypsáno.