Aktuální kurzy

Vypsané kurzy

Zimní semestr


Není nic vypsáno.

Letní semestr


Čas: ST 18:05 - 19:35, pouze v lichých týdnech, poprvé 27.2.
Vedoucí: Petr Sláma

Místo: AULA
Kód SIS: OBUZ05V025

Typ: Bc.
Popis SIS: Volitelný kurz společného základu