Uvolnilo se místo na exkurzi do Itálie!

Vážené studentky, vážení studenti, na exkurzi do Itálie (viz  http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/event/italie/  ) se uvolnilo jedno místo. Kontaktujte prosím neprodleně organizátory, K. Charvátovou nebo V. Vlnase.