Poděkování

Poděkování

Jarní koncert 24. dubna 2018 – Týnský chrám

 

Jménem děkana pedagogické fakulty prof. Michala Nedělky a jménem všech členů katedry hudební výchovy děkuji dirigentu panu Dr. Marku Valáškovi za nastudování a krásné, výjimečně působivé provedení Čtyř postních motet a Stabat Mater, jejichž autorem je francouzský skladatel Francis Poulenc.

Mé poděkování patří zúčastněným členům smíšeného pěveckého sboru a komorního orchestru Pedagogické fakulty UK Collegium paedagogicum, souborům Piccolo choro a Piccola orchestra a komornímu smíšenému sboru Punkt. Zvláštní dík patří sólistce paní Naděždě Chrobákové.

Připravili jste posluchačům nezapomenutelný zážitek. Velmi si všichni vážíme této vynikající reprezentace naší fakulty, jež je důstojnou součástí mezinárodního akademického odborného a společenského života Univerzity Karlovy.

 

 

doc. Jana Palkovská

vedoucí katedry hudební výchovy

 

V Praze 25. dubna 2018

Poděkování za vystoupení v Karolinu

Poděkování za vystoupení v Karolinu

Milí zpěváci,

děkuji vám za spolupráci při hudebním doprovodu slavnostního zasedání UK 5. dubna ve Velké aule Karolina a moc vám gratuluji. Zpívali jste velice dobře! Oceňuji i vaše hezké vystupování při této společensky významné akci. Jsem na vás hrdý! Společně jsme reprezentovali naši fakultu a odbornou práci katedry HV na celouniverzitní úrovni. Děkuji všem výpomocím v mužském sboru, oběma klavíristkám, Anetě Surkové a Veronice Pudlovské, za doprovod České písně, i oběma tajemnicím sboru, Charlotte Streicherové a Rozálii Palovové, za vzornou organizaci.
Těším se na další spolupráci!
Marek Valášek

Hledání sbormistra

Smíšený pěvecký sbor Bojan, působící ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, hledá nového sbormistra. Sbor zkouší pravidelně v Brandýse nad Labem v pondělí. Zpívá jak literaturu a capella, tak s doprovodem klavíru nebo varhan. Přibližně dvakrát do roka spolupracuje s místním komorním orchestrem Far musica (Vánoce, Svatováclavské slavnosti apod.). Dosavadní sbormistr Vojtěch Vančura vede sbor od roku 1988, tedy 30 let. Případní zájemci o tuto činnost, kontaktujte nejlépe přímo jeho, a to buď na adresevancura.vojtech@volny.cz, nebo na telefonech 604 935 013 a 32690 2274.