Blahopřání

Jménem vedení katedry blahopřeji Václavě Štěpánové k Ceně rektora, kterou získala na mezinárodní pěvecké soutěži v Prešově 6. února letošního roku, a současně děkuji za vzornou reprezentaci fakulty.

Marek Valášek